سه پیشنهاد ویژه!

مسجد جامع خیابان سپه

مسجد جامع قزوین یا مسجد جامع عتیق یا مسجد جامع کبیر از بزرگ‌ترین مساجد ایران و وکهن ترین مسجدجامع ایران است. این مسجدبه سبک چهار ایوانی است و در شهر قزوین قرار دارد. بنای نخست آن برروی آتشکده ای ازدوران ساسانیان و به فرمان هارون الرشیدوبه سال ۱۹۲ هجری ساخته شده است.

اطلاعات بیشتر

یاسین سینما بهمن

پدری در مقطعی از زندگی باسوء استفاده ازموقعیت پسر کوچکش که حافظ قرآن است سعی در رانت خواری و بهره‌برداری‌ مادی و معنوی به نفع خودش دارد.در این بین اتفاقی می‌افتدو مسیر پدر عوض می شود..."چه کسانی درمقابل«یاسین»موضع خواهند داشت؟کسانیکه به سفره مردم دست اندازی می کنند."

اطلاعات بیشتر

موزه قزوین خیابان هلال احمر

موزه قزوین در شرق دولتخانه صفوی قزوین قرار دارد. اشیای این موزه به چند گروه تقسیم می‌شوند. برخی از این اشیاء که بیشتر ظروف سفالی و اشیای مفرغی است، به هزاره‌های سوم و اول پیش از میلاد تعلق دارند. سایر اشیای این موزه مربوط به دوران اسلامی از قرون اولیه تا عهد معاصر است.

اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار