مصالح ساختمانی ابوالفضل رازقی

نام مسئول: ابوالفضل رازقی

آدرس: قزوین - بعد از فلکه تهران قدیم - ابتدای کمربندی جمهوری اسلامی - سمت راست

تلفن: 2554360