64564

نام مسئول: محمدحسین خؤئینی ها

آدرس: قزوین خ خیام شمالی بالاتر از چهارراه عدل بعد از پاساژ مرندی

تلفن: 3348901

آدرس: قزوین بیمارستان قدس

تلفن: 3334807-9