غذای سنتی

نام مسئول: جاوید روحی زکابری

آدرس: خیابان نواب شمالی بین کوچه93 و 95

تلفن: 3777412