غذای سنتی عرب

نام مسئول: سیدجلال عرب

آدرس: خیابان شهدا - روبروی کوچه محمدیه

تلفن: 2570115