عمده فروشی فرآورده های گوشتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آلدی محمود سلطانی خیابان پادگان غرفه های شهرداری
3336855
2
پخش سوسیس و کالباس شوکا ابوالفضل محمد زمانی انتهای خیابان مولوی چهارراه منتظری
2562207
3
پروتئین سرای 95 جواد رحمانی خیابان مولوی جنب مسجد صالحیه
2229271
4
پروتئین کاسپین محمد رضا نصری خیابان آیت ا... کاشانی نبش خیابان شاهد
2569249
5
پروتئین کوهسار علی کاتبی خیابان مولوی نبش کوچه صمدیه
2554942
6
پروتئین یعقوبی اقدس یعقوبی خیابان سعدی چهارراه بنیاد
3337542
7
دلفین ابوالفضل نجفی غیاث آباد خیابان مفتح جنب پست برق
3687989
8
سوپر پروتئین پارسیان حسین طاهری مینودر چهارراه پوشینه بافت
3785985
9
سوسیس و کالباس اسماعیلی حسن اسماعیلی خیابان شهید انصاری روبروی سالن غذاخوری میعاد
2225492
10
سوسیس و کالباس رمضانی مریم رمضانی گلبوس خیابان تهران قدیم جنب کوچه شماره 10 هدایت فر
11
سوسیس و کالباس شاه محمدی احمد شاه محمدی خیابان نادری جنوبی جنب کوچه امیر امجد
2229051
12
سوسیس و کالباس شاه محمدی علی اصغر شاه محمدی خیابان سعدی شمالی نبش کوچه 27
3345682
13
سوسیس و کالباس فروشی اسمعیل زاده محمد اسمعیل زاده خیابان مولوی روبروی کوچه صمدیه
2558494
14
سوسیس و کالباس گوشتیران محمد تقی هندو پور خیابان فردوسی
2225218
15
فروشگاه پروتئینی امیر امیر رضا امیر دیوانی خیابان خیام شمالی فروشگاه پروتئینی امیر
3344800
16
فروشگاه مهدی مهدی سرخوش شهرک کوثر خیابان میعاد جنوبی بازارچه کوثر
2565889