عمده فروشی برنج

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
برنج حبوبات نصیری باقر نصیری قزوین میدان خشکبار حجره 35
2557063
2
بنگاه ارغوان عباس ملک محمدی خیابان منتظری جدید میدان خشکبار حجره34
2559144
3
خباز توکل حجت الله خباز توکل خیابان بازار سرای رضوی
2223564
4
شعبانعلی احمدی حسن کیاده شعبانعلی احمدی حسن کیاده قزوین - خ نوروزیان - مقابل بیمارستان پاستور
3660467
5
عمده فروشی مافی مهدی مافی قزوین - خیابان شهید انصاری - مقابل بانک ملی
2228541
6
محمدتقی برادران محمدتقی برادران قزوین - خیابان مولوی جنب گاراژ اردکانی
2554734