آجیل و خشکبار فروشی (خرده)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
1251 خشکبار ایران (اکبر گرامی) اکبر گرامی خیابان خیام - مقابل مسجد مهدیه - خشکبار ایران
2223030
2
1535 آجیل فروشی محمدرضا پنجی محمدرضا پنجی خیابان شهید بابائی - روبروی پارک الغدیر
3669442
3
1538 خشکبار ناصر ( اکبر یوسفی ) اکبر یوسفی خیابان فلسطین غربی - نبش چهارراه مجاهد - نبش کوچه نوین - پلاک 1
3324514
4
2133 آجیل فروشی عباس شعبانی عباس شعبانی ابتدای خیابان فردوسی - روبروی سینما ملت
2226683
5
2137 خشکبارفروشی مسیب احمدی مسیب احمدی ابتدای خیابان سعدی - مقابل بانک رفاه کارگرن
2223856
6
2145 خشکبار علی وحیدی قزوینی علی وحیدی قزوینی خیابان شهدا - روبروی بانک تجارت
2553389
7
2149 آجیل عظیم زاده ( عبدالعظیم عظیم زاده ) عبدالعظیم عظیم زاده خیابان امام خمینی - میدان سعادت - فروشگاه آجیل فرد
2226385
8
2151 آجیل فروشی کیال (علی اصغر کیال) علی اصغر کیال خیابان امام خمینی(ره) - بازار علافها - جنب مسجد کیالها
2221834
9
2156 آجیل کربلا ( عباس حسینعلی قزوینی ) عباس حسینعلی قزوینی خیابان طالقانی - جنب مدرسه رفیع
2558647
10
2158 خشکبار علی بهرامی علی بهرامی نوروزیان - بلوار امام - کوچه حکمت 28 - پلاک 51
3670721
11
2160 خشکبار حاج مهدی خوشکباری ( جواد خوشکباری ها ) جواد خوشکباری ها خیابان امام خمینی - مقابل خیابان عبید زاکانی
2223005
12
2163 آجیل حسینی ( سیدقاسم حسینی ) سیدقاسم حسینی خیابان امام خمینی - بازار علافها
2226788
13
219 خشکبار حسین نوایی حسین نوایی خیابان مولوی - گرده بازار
2237395
14
2219 خشکبار ابوالفضل کلهر ابوالفضل کلهر خیابان مجاهد - روبروی هشت متری - جنب کوچه 61
3323268
15
2231 آجیل فروشی محمدحسین اسلام فر محمدحسین اسلام فر نبش چهارراه نظام وفا - آجیل فروشی اسلام فر
2236643
16
2234 آجیل سرای امینی ( یوسف امینی ) یوسف امینی خیابان شهید انصاری - مقابل بانک ملی
2224948
17
2236 آجیل فروشی مصطفی قلیچ خانی مصطفی قلیچ خانی خیابان امام - میدان سعادت
2235569
18
2238 خشکبار سیدکمال حسینی سیدکمال حسینی خیابان امام خمینی - بازار علافها - پلاک 97
2223692
19
2242 آجیل فروشی محمدرضا یزدی محمدرضا یزدی خیابان شهدا - جنب کوچه محمدیه
2220680
20
2249خشکبارفروشی برادران بهزادپور(ایرج بهزادپور) ایرج بهزادپور چهارراه شهدا - جنب بازارچه
21
2250 آجیل فروشی محمدعلی فرمانی محمدعلی فرمانی خیابان شهید بابائی - کوچه شیوا - پلاک 155
3335153
22
2259 آجیل فروشی اسداله صلواتی اسداله صلواتی خیابان مولوی - جنب کلانتری 2 سابق
2228271
23
2309 آجیل گرم حاجی (ابوالفضل حاجی شاردی) ابوالفضل حاجی شاردی خیابان منتظری قدیم - مقابل گاراژ عصارزاده
2561571
24
2351 آجیل گرم نمونه (مهدی رشوند آوهء) مهدی رشوند آوهء خیابان بوعلی غربی - نبش کوچه یاسین
3336853
25
3103 خشکبار محمدباقر مظفری مهر محمدباقر مظفری مهر خیابان منتظری - جنب بانک تجارت
2553592
26
3198 آجیل فروشی حسین باباها حسین باباها خیابان مولوی - گرده بازار
2229138
27
3284 آجیل المهدی هادی ولیئی خیابان مجاهد - نبش کوچه 40 حجت
3348155
28
338 آجیل فروشی مصطفی ایاز مصطفی ایاز دوراهی همدان - فلکه دفاع مقدس
3341981
29
3391 خشکبار رستمی (ابوالفضل کاظم رستمی) ابوالفضل کاظم رستمی خیابان شهید انصاری - کوچه برق - پشت مسجد علی بن ابیطالب(ع)
2242888
30
3609 آجیل فروشی رزاق قلیچ خانی رزاق قلیچ خانی میدان آزادی - نبش گاراژ تهران قدیم
2228702
31
3684 آجیل فروشی جوان ( مالک دودانگه ) مالک دودانگه اقبالیه - خیابان امام خمینی - نرسیده به پل شهید عسگری
02825423092
32
3780 خشکبارفروشی جواد خوشکباری ها جواد خوشکباری ها خیابان بلوارشمالی - نبش کوچه سعادت 14
3369950
33
3806 خشکبار قربانعلی کتابی قربانعلی کتابی اقبالیه - خیابان شهید باهنر - پلاک 47
02825422261
34
4035 خشکبار بلوط(محمدرضا کوشیار) محمدرضا کوشیار خیابان امام خمینی - مقابل مسجد حجتی
2244880
35
4053 آجیل گرم یلدا (مجید رمضانی نژاددباغ مجید رمضانی نژاددباغانی خیابان بوعلی غربی - تقاطع خیابان نواب
36
4057 آجیل گرم مهدوی(علی اصغر مهدوی) علی اصغر مهدوی خیابان شهیدبابائی - مابین ککوچه 18 و 20
3343524
37
4071 خشکبار طاهر عسگری نودهی طاهر عسگری نودهی خیابان مولوی - گرده بازار - راسته آهنگران
2229860
38
4083 آحیل و خشکبار فلاح (علیرضا فلاح جنتی) علیرضا فلاح جنتی مینودر - بازارچه مرکزی کابل البرز - قطعه 21
3773799
39
4086 آجیل سرای شادونه (احمدعلی محمدی) احمدعلی محمدی بلوارشمالی - نبش کوچه صداقت
3363645
40
4138 آجیل فروشی محله (رضا سلیمانی نیا) رضا سلیمانی نیا محمودآباد نمونه - خیابان امام - ابتدای خیابان بهار
02822264479
41
4141 آجیل گرم امید(حامد کیائی پورلشکامی) حامد کیائی پورلشکامی محمودآباد نمونه - خیابان فلاحی - نبش میلاد ششم
02822265426
42
4261 برنج فروشی مروارید (اسداله رحمانی) اسداله رحمانی مینودر - فلکه دهخدا - بازارچه مروارید
3787419
43
4275 آجیل سرای آرین (فرهاد رشیدی ل فرهاد رشیدی لرستانی محمودآباد - خیابان امام - جنب اداره پست
44
522 خشکبارفروشی امینی ( یعقوب امینی ) یعقوب امینی خیابان شهید انصاری - مقابل حسینیه کربلائی
2224948
45
770 خشکبار قربانعلی احمدی مقدم قربانعلی احمدی مقدم خیابان مولوی - جنب کتابفروشی جلالیان
2223098
46
778 آجیل فروشی مهدوی ( حسین مهدوی ) حسین مهدوی خیابان شهید انصاری - جنب امامزاده اسماعیل
2229572
47
780 خوارابار فروشی محرمعلی گروسی محرمعلی گروسی خیابان طالقانی - مقابل پمپ بنزین
2235976
48
816 آجیل فروشی نمونه (حسین گچ پزان) حسین گچ پزان خیابان شهدا - مقابل مسجد جامع - ابتدای بازارچه
49
آجیل چهارفصل مظاهر قلیچ خانی ضلع شمالی میدان 22 بهمن
2237284
50
آجیل فروشی یوسفی اسفندیار یوسفی خیابان مجاهد نبش کوچه 10
3324308
51
خشکبار دهخدا ابراهیم فرجی خیابان فردوسی شمالی - جنب کوچه شهاب
3330911
52
خواربار ابوالفضل افشاردوست ابوالفضل افشاردوست خیابان امام - بازار بزازها - سرای رضوی
2229982
53
خواربار رضا رهبرکلیشمی رضا رهبرکلیشمی خیابان سعدی - مقابل خدمات پستی
3330589
54
خواربار سیدعلینقی میرصدوقی سیدعلینقی میرصدوقی خیابان عبیدزاکانی - جنب حلیم پزی
2222892
55
خواربار علی اصغر انصاری علی اصغر انصاری خیابان حیدری - مقابل پارک شهدا
3329269
56
خواربار فروشی سیدمصطفی حسینی سیدمصطفی حسینی خیابان مولوی - بازار علافها
2229538
57
خواربار محمود پنجی محمود پنجی خیابان امام خمینی - ابتدای بازار سعادت
2225081