خرده فروشی برنج

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
2143 برنج فروشی مصطفی مداح کلیشمی مصطفی مداح کلیشمی خیابان سعدی شمالی - روبروی داروخانه دکتر قمری
3342062
2
3657 برنج گیلان علیزاده ( شعبانعلی علی زاده چپکی ) شعبانعلی علی زاده چپکی خیابان مجاهد - ضلع غربی - داخل بازارچه سابق میوه - پلاک 35
3347787
3
3744 برنج فروشی خانم ثریا کشاورز ثریا کشاورز خیابان مجاهد - مقابل کوچه آسایش56 - پلاک 414
3345044
4
4110 برنح فروشی امیر شعبانی امیر شعبانی اقبالیه - خیابان امام رضا(ع) - نبش پردیس 66 و 68
02822282845
5
برنج فروشی بلوچ عبداله حمزه ئی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - مقابل گاراژ مرندی
2220073
6
برنج فروشی محمدعلی سمیعی صیقلدهی محمدعلی سمیعی صیقلدهی اقبالیه - خیابان معلم - جنب خشکشویی پاک
7
خواربار بهروز خلیلی بهروز خلیلی بلوار آزادگان - جنب کوی 22
3688222
8
خواربار بهروز قاسمی بهروز قاسمی خیابان کارگر - بعد از سه راهی مجاهد - پلاک 83
3348510