خرده فروشی داروهای گیاهی (برای مصرف انسان)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
1280 عطاری هاشمیان ( سیدابوالحسن هاشمیان ) سیدابوالحسن هاشمیان خیابان نادری - جنب داروخانه دکتر کولجی
2224248
2
1340 عطاری مرتضی ربانی ها مرتضی ربانی ها خیابان فلسطین - مقابل نمایشگاه فردوسی
3320336
3
159 فروشگاه عسل ( محمد ثقفی ) محمد ثقفی خیابان مولوی - بازار روغن گیرها
2229278
4
200 عطاری هاشمیان سید حسین هاشمیان خیابان سعدی جنب بانک مرکزی ملت
2222716
5
2279 موادغذائی علی بستانهای ملکی علی بستانهای ملکی خیابان مولوی - سرای اسدی - جنب کوچه دیبا - پلاک 39
2225611
6
268 فروشگاه توسلی ( محمدمهدی توسلی ) محمدمهدی توسلی ابتدای خیابان سعدی - مقابل مسجد حاج موسی
2222051
7
272 عطاری ابوالقاسم عطاران ابوالقاسم عطاران خیابان امام خمینی - بازار لحافدوزها
2226316
8
291 عطاری آبدارباشی ( عباس آبدارباشی ) عباس آبدارباشی خیابان مولوی - گرده بازار - ابتدای بازار جلودار
2222309
9
3140 عطاری قائم ( محرمعلی دودانگه ) محرمعلی دودانگه خیابان فلسطین غربی - تقاطع مجاهد
3348454
10
3211 عطاری خانم طلعت فارسی طلعت فارسی خیابان نواب شمالی - بالاتر از سه راهی دانشگاه - جنب خیاطی
3328168
11
326 عطاری ابوالقاسم نورانی ابوالقاسم نورانی خیابان عبیدزاکانی
2226236
12
3631 عطاری خانم لیلا محمدخانی غیاثوند لیلا محمدخانی غیاثوند خیابان کارگر - جنب کوچه آدینه
3336359
13
370 عطاری شهناز باقری شهناز باقری خیابان طالقانی - ابتدای ملک آباد - پلاک 40
2236074
14
3753 فروشگاه عسل شفا(محمدعلی ده دار) محمدعلی ده دار خیابان امام خمینی - مقابل گرمابه خان
2224849
15
3772 عطاری محسن جباری محسن جباری خیابان امام خمینی - بازار بزازها - جنب سرای رضوی
2223560
16
3777 عطاری محمدتقی صدیقی محمدتقی صدیقی خیابان مولوی - بازار جلودار
2222925
17
3794 عطاری طب الرضا(بهروز بهرامی نژاد) بهروز بهرامی نژاد خیابان عارف - مقابل کوچه مهرگان
3357564
18
3795 عطاری محمدرضا صدیق رفاهی محمدرضا صدیق رفاهی خیابان عبیدزاکان - کوچه ملاباشی - پلاک 38
2225313
19
3929 عطاری بهروز میرزائی بهروز میرزائی خیابان تهران قدیم - مقابل هنرستان شهید انصاری
2564207
20
4266 عطاری خانم منصوره حاج فتحعلی ها منصوره حاج فتحعلی ها خیابان توحید - ابتدای کوچه بهرام - پلاک 2
3346458
21
4301 عطاری رستمی(محمدباقر رستمی) محمدباقر رستمی اقبالیه - خیابان امام رضا(ع) - نرسیده به چهارراه امام حسین
22
584 عطاری علیرضا توسلی خواه علیرضا توسلی خواه خیابان شهید انصاری - مقابل بانک سپه
2224535
23
628 عطاری سیدعلی اکبر هاشمیان سیدعلی اکبر هاشمیان خیابان مولوی - بازار علافها - بازارچه اسدی
2224957
24
خواربار احمد بابائی احمد بابائی خیابان امام - بازار پالاندوزها - میدان سعادت
2222846
25
خواربار فروشی علی غفوری علی غفوری خیابان منتظری جدید - ضلع شمالی
26
خواربار فروشی منوچهر خیاطان منوچهر خیاطان خیابان تبریز - جنب کوی آب انبار سردار
2552859
27
خواربار محمد فلاح علیوردی محمد فلاح علیوردی اقبالیه - خیابان امام رضا (ع) - نبش پردیس 32
02825428885
28
خواربار مهدی ابوترابی مهدی ابوترابی خیابان شهید انصاری - سرای حاج رضا
2227188
29
خواربار وهاب عسگری وهاب عسگری خیابان مولوی - گرده بازار - سرای حاج رسول
2239407
30
عطاری اسدی غنچه صفت اله اسدی غنچه قزوین - خیابان حیدری - مقابل بانک تجارت
3346230
31
عطاری شفا علی قراگوزلوفر اقبالیه - خیابان معاد - جنب نانوائی