خرده فروشی فرآورده های لبنی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
2102 لبنیات کوثر ( اسماعیل شهبازی ) اسماعیل شهبازی شهرک کوثر - فلکه دوم - جنب حسینیه امام حسن عسگری(ع)
3779080
2
2583 لبنیات دهقان (محسن پیردهقان) محسن پیردهقان ملک آباد - مقابل دبیرستان الغدیر
2236280
3
3061 لبنیات علی اصغر میریخچالی علی اصغر میریخچالی خیابان امام - بازار علافها - بازار چهارسوق - مغازه پنجم
2235457
4
345 فروشگاه دادرس ( محمود دادرس ) محمود دادرس خیابان سعدی جنوبی - روبروی بانک کشاورزی
2221290
5
4167 لبنیات سید (اکبر موسوی نژاد) اکبر موسوی نژاد خیابان شهدا - کوچه محمدیه - جنب کوچه قافله باشی
2246740
6
494 فرآورده های لبنی علی نجفی علی نجفی خیابان تهران قدیم - جنب چلوکبابی اسلام فر
2570364
7
خواربار فروشی یعقوبی علی کرم یعقوبی قزوین - خیابان دانشگاه - نبش کوچه 15
3341353