عمده فروشی دخانیات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
1415 سیگارفروشی محمود باغبان باشی ها محمود باغبان باشی ها خیابان طالقانی - روبروی رستوران اقبالی
2225375
2
1519 سیگارفروشی مهدی عادل پور مهدی عادل پور خیابان مجاهد - جنب کوچه 12 - پلاک 148
3356831
3
315 سیگارفروشی غلامحسین مرتضائی غلامحسین مرتضائی خیابان مولوی - جنب مسجد صالحیه
2240994
4
3709 سیگارفروشی حسین کرمی حسین کرمی خیابان مجاهد - جنب مسجد صاحب الزمان (عج)
3347493
5
3922 سیگارفروشی یوسف حسن پور یوسف حسن پور خیابان مولوی - جنب کوچه 40
3325044
6
3983 پخش سیگار رضا (خانم مهلقا خلج) مهلقا خلج خیابان مجاهد - جنب کوچه شماره 5
3331833
7
3986 سیگارفروشی گلچین (نجات حاجی زاده) نجات حاجی زاده خیابان شهید انصاری - مقابل بانک ملت
2233964
8
4000 سیگارفروشی بهنام(بهنام محمدقلیها) بهنام محمدقلیها خیابان مولوی - جنب مسجد شهید ثالث
2245903
9
401 سیگارفروشی اکبر پوررشیدی اکبر پوررشیدی خیابان مولوی - جنب مسجد شهید ثالث
2235573
10
4016 سیگارفروشی علی حسن پور علی حسن پور خیابان نواب شمالی - جنب کوچه ژاله
3332527
11
4026 سیگار هوشمند (حسین هوشمندفرد) حسین هوشمندفرد خیابان شهید انصاری - جنب مسجد هفت درب
2223384
12
4094 سیگارفروشی علیرضا چشفر علیرضا چشفر خیابان مولوی - جنب درمانگاه قمر بنی هاشم(ع)
2246848
13
4187 سیگارفروشی محمدرضا شاه محمدی محمدرضا شاه محمدی خیابان مولوی - مقابل کوچه دیمج
2222160
14
553 سیگارفروشی سیدعلیرضا میرعلمی سیدعلیرضا میرعلمی خیابان مولوی - بازار جلودار - جنب چهارسوق
2223892
15
611 سیگارفروشی حبیب آشوری حبیب آشوری انتهای خیابان مولوی - جنب چهارراه منتظری
2552233
16
699 فروشگاه قائم (جواد گل سلخوری) جواد گل سلخوری خیابان شهید انصاری - مقابل تالار میعاد
2239906
17
706 سیگارفروشی سیدمحمد مرتضوی سیدمحمد مرتضوی خیابان مولوی - جنب مسجد صالحیه - پلاک 259
2224147
18
715 سیگارفروشی علیرضا زمانی علیرضا زمانی خیابان شهید انصاری - نبش بانک ملی
2564503
19
727 سیگارفروشی قدمعلی کشاورزنجفی قدمعلی کشاورزنجفی بازار جلودار - نرسیده به چهارسوق
2235697
20
803 سیگارفروشی حمید یزدی حمید یزدی خیابان مولوی - جنب سرای اسدی
2224150
21
خواربار فروشی منصور محمدی منصور محمدی خیابان مولوی - جنب کوچه مسجد شهید ثالث
2234386
22
خواربار نادر صادقی پور نادر صادقی پور ابتدای خیابان مولوی - کوی مسجد مولاوردیخانی
2223543