آش و حلیم پزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
حلیم پزی -پایدار منش مجید پایدارمنش قزوین خ-بوعلی غربی نرسیده به چهارراه راهنمایی و رانندگی پلاک600
2
حلیم پزی بامداد-آقاسیدرضایی سیداحمدآقاسیدرضایی خ-تهرانقدیم مقابل بانک رفاه کارگران
2575860
3
حلیم پزی جوان-الموتیان حسن الموتیان قزوین خ-منتظری قدیم مقابل سلامگاه
2566482
4
حلیم پزی سحر2-جعفرزاده سیدمرتضی جعفرزاده شاکرخاص خ-اسدآبادی دوراهی همدان جنب تالار خاتم
5
حلیم پزی صادقی سید حسن سجادصادقی قزوین خ-شهدا جنب کوچه بایاندر
2551374
6
حلیم پزی صبا-الموتیان محمد باقر الموتیان قزوین خ- امام خمینی
2241308
7
حلیم پزی صبا-مختاریان مهدی مختاریان چهارراه مولوی نرسیده به حسینیه امینیها
2571431
8
حلیم پزی عبیدزاکانی ولیعصر محمد مهدی الموتیان قزوین-میدان ولیعصر
3346629
9
حلیم پزی عبیدزاکانی-قدیم آبا محمد قدیم آبادیها خ-عبیدزاکان مقابل داروخانه پاستور
2223588
10
حلیم پزی ولیعصر-جعفر زاده بناکرخاص سیدعباس جعفرزاده شاکر خالص قزوین-بلوار آیت الله خامنه ای جنب بانک سپه
11
حلیم پزی یاس-جباری سودابه جباری قزوین خ-بلوار خرمشهر- روبروی بانک ملی
2559299
12
حلیم پزی-کیماسی سلخوری عربعلی کیماسی سلخوری خ فلسطین غربی روبروی مخابرات
3327212
13
حلیم سحر-جعفرزاده شاکر خاص سیدقاسم جعفرزاده شاکرخالص قزوین خ-بوعلی مقابل مسجد ملکی
3337253
14
نسیم سحر معصومه احمدی قزوین خ نوروزیان باوار امام خمینی بالاتر از حکمت 60