جگرکی (جگر، دل و قلوه)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
جگر پزی -آذربایجانی محمود آذربایجانی قزوین - خیابان دانشگاه - مقابل کوچه کفش ملی
3341805
2
جگر پزی المهدی-مهدی تبار رمضان مهدی تبار قزوین خ-امام خمینی مقابل خیابان تبریز
225224
3
جگر پزی بابابزرگ- یحیی نژاد ابوالفضل یحیی نژاد خیابان نادری جنوبی - نبش کوچه ملا باشی
2238429
4
جگر پزی بره سفید-اسماعیلی اکبر اسماعیلی قزوین خ-پادگان نبش کوچه بابک
3342491
5
جگر پزی نیما-سیاهکالی مرادی خاتون سیاهکالی مرادی قزوین خ-حیدری میدان شهید قندی
3323845
6
جگرپزی -قصاب زاده محمدتقی قصاب زاده قزوین خ-شهدا مقابل شهربانی
2229722
7
جگرپزی ایده آل-قزوینیان صمد قزوینیان تهرانقدیم نبش فلکه تهران قدیم
2572121
8
جگرپزی برادران-آریابد حسین آریابد قزوین -میدان ولیعصر جنب منکرات
9
جگرپزی حیدربابا-شمیرانی حیدر شمیرانی خ-اسدآبادی دوراهی همدان جنب گاراژ نوروزیان
10
جگرپزی رز- اسماعیل پور سعید اسماعیل پور خیابان راه آهن - جنب ایستگاه راه آهن
09358435715
11
جگرپزی سلامت-کهنه چی غلامعلی کهنه چی قزوین خ-مولوی
2551198
12
جگرپزی سلامت-مختاریان حجت مختاریان قزوین خ-سعدی خ-کارگر جنب داروخانه
3348313
13
جگرپزی علی-معروفی علی معروفی قزوین خ-مجاهد کوی44
3334707
14
جگرپزی قائم محمدحسین اسلام فر خ-امام خمینی(ره)جنب بازارعلافها مقابل بانک ملت
2236643
15
جگرپزی قائم-غیاثونداصل علی غیاثوند اصل خ-نواب شمالی بالاتر از فلکه شهیدحسن پور
16
جگرپزی کوهپایه قاسم یعقوبی قزوین-خ-شهیدبابائی مقابل کوچه شیوا
3341353
17
جگرپزی ولیعصر- شیرمحمدی محمد رضا شیرمحمدی دولت آبادی خ طالقانی مقابل پمپ بنزین
2242543
18
جگرپزی یاس-چنداری محمد مهدی چنداری قزوین خ-پیغمبریه جنب لوازم خانگی مرتضوی
2234359
19
جگرپزی یکتا-حقیقت جو مهدی حقیقت جو قزوین خ- شهدا جنب کتابفروشی حافظ
2572178
20
جگرپزی- روحی دیلمی غلامرضا روحی دیلمی قزوین - خیابان منتظری جدید - کوچه تبریز
2555619
21
جگرپزی- مونسی مصطفی مونسی قزوین خ-تهران قدیم کوچه حکیم
22
جگرکی رصا علیرضا حاج آقایی سبزه میدان جنب گاراژ اتوفردوسی
2554450
23
طباخی نمونه-رضافتاحی رضا فتاحی خ اسدآبادی روبروی قند سعادت
2852274