طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
زینعلی اسحاق زینعلی نقی بیگی اقبالیه خ امام روبروی سنگبری
2559164
2
طباخی -سعادتی نژاد محمد جعفر سعادتی نژاد قزوین خ-شهدا (بازارچه)
2560823
3
طباخی -محمد مهدی رحمانی محمدمهدی رحمانی قزوین خ-امام خمینی بازار علافها
2227780
4
طباخی 121-مهرپرور ابوالفضل مهرپرور قزوین-دروازه رشت جنب گاراژ رضوی
2241804
5
طباخی المهدی-ذوالفقاری فر عباس ذوالفقاری فر قزوین خ-مولوی جنب گرمابه نور
2234389
6
طباخی امیر- شیر محمدی علیرضا شیرمحمدی خ حیدری چهارراه بنیاد شهید
3322620
7
طباخی امین- علی بخشی علی اصغر علی بخشی قزوین خ-امام خمینی جنب خیابان تبریز
2228565
8
طباخی بچه محل- ابوترابی مصطفی ابوترابی قزوین خ-منتظری قدیم مقابل موسسه قوامین
2228998
9
طباخی برادران-افتخارجو شعبانعلی افتخارجو قزوین-خ-طالقانی کوچه ولیعصر
2238218
10
طباخی بوعلی-علی اشکورکیای&# علی اشکور کیائی قزوین - چهارراه نظام وفا
2232045
11
طباخی دوستان-عرب سیدعباس عرب قزوین-کمربندی جمهوری اسلامی
2559186
12
طباخی سلیقه- اسپرورینی غلامعلی اسپرورینی قزوین خ-میرزا کوچک خان نبش کوچه شهید حسینی
2237340
13
طباخی شاندیز-مراقی جانعلی مراقی قزوین خ-حیدری خ-فیاضبخش
3323946
14
طباخی قوت طلایی مصطفی دهقانی قزوین خ-بو علی نرسیده به چهارراه نظام وفا
3328187
15
طباخی گلستان - حیدری محمد ابراهیم حیدری قزوین خ-بوعلی غربی
2236676
16
طباخی ممتاز-باقرفتاحی باقر فتاحی قزوین خ-شهیدباهنر مقابل طرح آبیاری
2240068
17
طباخی مولوی-ادوارباشی رحمان ادوارباشی مولوی روبروی حسینیه امینیها
2232665
18
طباخی نمونه-حمید فتاحی حمید فتاحی قزوین خ-بلوارشمالی
3344030
19
طباخی نوبهار-اشکور کیایی علیرضا اشکور کیائی قزوین خ-تهران قدیم
2554865
20
طباخی نور رضا-نعمتی ابوالفضل نعمتی پادگان روبروی بانک صادرات
3353598
21
طباخی ولیعصر-علی اکبردهقانی علی اکبر دهقانی بلوارآیت الله خامنه ای
22
طباخی یاس-خدابخشی ابوتراب خدابخشی قزوین خ-فلسطین شرقی کوی رسالت
3341053
23
طباخی- آقا بزرگیها حسین آقا بزرگی ها قزوین-کمربندی ترانزیت جنب گاراژ یعقوبی
2551066
24
طباخی- جعفرحقیقت جو جعفر حقیقت جو قزوین خ-عبید زاکان
2236450
25
کله پزی بچه محل اشکور کیایی حسن اشکورکیایی خ اصفهان نبش کوچه ولدی
2561736
26
کله پزی شاندیز -مراقی لطف اله مراقی بلوارآیت اله خامنه ای نبش کوچه گلستان 3
3341345
27
کله پزی گوارا-گوارایی اکبرگوارایی خ-فلسطین نبش میدان شهید حسن پور
3367915
28
کله پزی لوکس2-دوست محمدی محمد دوست محمدی خ-بوعلی غربی بالاتر از حلیم پزی سحر
29
کله و پاچه عزیزاله اشکور کیایی محمود آباد نمونه بلوار آیت الله خامنه ای ایستگاه چهارم
30
لوکس اکبر علی بخشی قزوین خ امام خمینی جنب گرمابه خان
2234145