خدمات مرغداری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابراهیمی محمد ابراهیمی چهارراه شهید انصاری ساختمان تجاری امید ری
2
پیری عیسی پیری خ- چهارراه منتظری
3
خدمات مرغداری البرز محمد علی ذوالقدر قزوین خ-منتظری جدید روبروی مسجد امامیه
2552489
4
خدمات مرغداری امین محسن نوری خ منتظری جدید روبروی ک کرمانی
2557258
5
خدمات مرغداری-خانبان علی عمران خانبان خ تالار روبروی اتحادیه تاکسیرانی
2559653
6
دفتر خدمات امینی مجید امینی چهارراه شهید انصاری ساختمان تجاری امید ری
7
دفتر خدماتی کشاورز میرزا بالا کشاورز خ- مولوی جنب بانک رفاه
2223423
8
قزوین مرغ اکبر آقاجانی قزوین - خ شهدا - روبروی مسجد شیخ الاسلام - پلاک 2869
2555828