خرده فروشی انواع میوه وصیفی جات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
( 107 - 12 ) میوه فروشی ملکی قربان ملکی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها - ضلع غربی
2227667
2
( 108-12 ) میوه فروشی صباغان مجید صباغان قزوین - خیابان شهداء - جنب کوچه پروندی
2566370
3
( 119-12 ) میوه فروشی سیاهپوش هاشم سیاهپوش قزوین - خیابان شهدا - بازار چه - کوی مظاهری
2561234
4
( 133-12 ) میوه فروشی بابائی مهدی بابائی قزوین - خیابان امام خمینی - میدان سعادت
2222846
5
( 147-12 ) میوه فروشی میجوجی ابوالفضل میجوجی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2227634
6
( 20-12 ) میوه فروشی نوروز پور مجید نوروزپور قزوین - خیابان بلوار بسیج - نبش کوچه 4
3684546
7
( 202-12 ) میوه فروشی شفیعی محرمعلی شفیعی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها - ضلع غربی
2223547
8
( 204-12 ) میوه فروشی خونبانی مهدی خونبانی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها - جنب مسجد کیالها
2223879
9
( 27-12 ) میوه فروشی محمود پور کبابیان علیرضا محمود پور کبابیان قزوین - خیابان امام خمینی - روبروی مسجد حجتی
2240050
10
( 30-12 ) میوه فروشی معروفخانی احمد معروفخانی قزوین - خیابان حیدری - چهارراه بنیاد شهید
3321117
11
( 33-12 ) میوه فروشی حسینی قمی سید رضا حسینی قمی قزوین - خیابان شهداء - بازارچه - جنب کوی پروندی
2569626
12
( 34-12 ) ابوالفضل مینائی ابوالفضل مینائی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها - ضلع شرقی
2236456
13
( 53- 12 ) میوه فروشی رشوند کبری رشوند قزوین - میدان ولیعصر - پائین تر از مسجد
14
( 59 -12 ) میوه فروشی علی محمدی علی علی محمدی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2229660
15
( 170-12 ) میوه فروشی رزاقی علی رازقی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2234330
16
( 9 ) میوه و سبزی باقری احسان اله باقری قزوین - خیابان شهید بابائی - جنب کوچه 26
3671642
17
173-12 میوه فروشی محمد خانلو محمد محمدخانلو قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها - پالاندوز بازار
2232727
18
احسا ن احسان طحان شادما نی قزوین خیا با ن شهداء پشت بازا رجه جنب کوی مظاهری
3364507
19
احمدی غلامرضا احمدی قزوین خیا با ن سعدی مقا بل دفتر خانه 7
2231821
20
اسماعیل زارعین اسماعیل زارعین قزوین - خ شهدا - پشت بازارچه
2566166
21
باجلان صفر با جلان قزوین شهرکمهدیه نبش کوچه نرگس نهم
22
تاتینیا ولی اسدی محمودآباد نمونه خیابان امام حسین نبش بوستان 7
23
تره بار سید سید محمد حسینی قزوین خیا با ن اما م (ره)علاف بازار جنب مسجد شهیدثالث
2235231
24
جلال وحیدی جلال وحیدی قزوین - خ امام - بازار علافها - روبروی مسجد کیالها
2221107
25
حسن برزگر اصفهانی حسن برزگر اصفهانی قزوین - خیابان شهدا - ضلع غربی بازارچه
2550873
26
خیراله طالبی خیرالله طالبی قزوین - خیابان بلوار شمالی - بالاتر از تقاطع فلسطین
2221061
27
دجبعلی رجبعلی تبردارهای قزوینی قزوین خیابان بوعلی نرسیدهبه چهارراه نواب
28
دشتی تقی دشتی قزوین - خیابان شهداء پشت بازارچه
29
رسول نوروز پور رسول نوروز پور قزوین - خ مجاهد - جنب داروخانه فارابی
338504
30
رضا شهبازی رضا شهبازی قزوین - خیابان فردوسی شمالی نرسیده به چهارراه فلسطین
3683456
31
رضا فرمانی رضا فرمانی قزوین - خ دانشگاه - جنب بانک ملی - روبروی بازارچه
3320870
32
سوپد میوه بهاران رضا ذوالفدر قزوین- خیابان نواب- نبش فلکه مادر
33
سوپر میوه امامقلی گلنسا ء امامقلی -خیابان حیدریفلکه حلال آ ب روبروی مدرسه دخترانه متین
06193831092
34
شمس اله باقری شمس اله باقری قزوین - خیابان فردوسی شمالی نرسیده به جهاراه فلسطین
3664147
35
صادقی پور کبری صادقی پور فزوین -خیا با ن امام (ره) علاف بازار
2223965
36
طاهر خانی مرتضی طاهر خاتی قزوین خیابان ملک آ باد میدانگاه روبرویمسجدامام حسن
2226152
37
عبدالغنی اقمشه عبدالغنی اقمشه قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها
3337573
38
علی زمان محمد علیزاده علی زمان محمد علیزاده کلرود قزوین - خ مجاهد - نبش کوچه زرین - پ 35
3344537
39
علی همتی علی همتی قزوین - خ نادری شمالی - جنب دروازه درب کوشک
3337025
40
علیرضا کرمی علیرضا کرمی قزوین - غیاث آباد - 20 متری سونا - چهارراه ساحل - پ 3
3678293
41
فاطمه بهشتی فاطمه بهشتی قزوین - خ طالقانی - روبروی سینما ارشاد
42
کرمعلی مرادی کرمعلی مرادی قزوین -خیابان بلوار آزادگان - کوی 10
3670662
43
مجید مهدوی نیا مجید مهدوی نیا قزوین - خیابان شهدا - ضلع شرقی بازارچه
44
محمدتقی حاجی فر محمدتقی حاجی فر قزوین - خیابان شهدا - ضلع شرقی بازارچه
45
محمدتقی نیلی محمدتقی نیلی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها - نبش کوچه گیوه کشها
46
محمدعلی زاچکانیها محمدعلی زاچکانیها قزوین - خیابان سعدی جنوبی - مقابل دفترخانه 7
2231797
47
مختاری علی اوسط مختاری قزوین - خیابان پادگان مقابل کوچه مرداد
3333311
48
مسلم آراستی مسلم آراستی قزوین - خیابان شهداء - پشت بازارچه - جنب گاراژ الوند
2561417
49
میوه فروشی کشاودز کیقباد کشا ورز محمود آ با د نمونه خیابان شیرودی نبش بوستان هشتم
50
میوه سبزی شفیع آبادی رمضان شفیع آبادی قزوین - خیابان شهدا - مقابل گاراژ بوئین زهرا - پلاک 2935 اصلی
2561780
51
میوه سبزی عبدالرزاقی نقی عبدالرزاقی قزوین - خیابان طالقانی - جنب آموزش و پرورش
2224865
52
میوه سبزی فروشی محمدی صفیه حاجی محمدی کشمرزی فزوین اقبالیه خیابان اما م رضا روبروی ایستگاه محمدی
53
میوه سرای خانواده علیرضا حیدری خیا با ن شهید با با ئی -مد نی غربی
3337576
54
میوه سرای دا لا هو مهدی پر وان قزوین شهرک مینو در چهارراه پوشینه باف
55
میوه سرای زارعی علیرضا زارعی قزوین روستای کورانه خیا با ن امام (ره)جنب ساندویچی
56
میوه سرای شهسواری مهدی شهسواری اقبا لیه- خیابان طالقانی بهر 12متری آ فتاب پلاک 108
57
میوه سرای غفوری حسین غفوری نواب شمالی مقابل مدرسه امیرکبیر نبش کوجه صدف
5985569- 919
58
میوه سرای فصل مهدی جلیلوند قزوی خیابان نوروزیان نرسیده به کانال نبش حکمت 30
59
میوه شویدی حمید شویدی قزوین خیا با ن امام (ره) علاف بازار سمت چپ مغازه ششم
2228168
60
میوه فذوشی زینالی معرفت اله زینالی قزوین -شهرک میر دا ماد پلاک 176
3345567
61
میوه فروشی عبد اله محمدی سینکی اقبالیه - خیا با ن پاسدارانروبروی نیلو فر 15 پلاک106
62
میوه فروشی اکبری احمد اکبری قزوین - خیابان شهداء - جنب بازارچه
2571236
63
میوه فروشی بابا اولادی محمد بابا اولادی قزوین - خیابان شهداء - جنب کوچه محمدیه
2563757
64
میوه فروشی داداشیانپور رضا داداشیانپور قزوین - خیابان فلسطین - کوی رسالت
3339445
65
میوه فروشی رزاقی مجید رزاقی قزوین، خیابان امام خمینی - بازار علافها
2234295
66
میوه فروشی رویگر میرزائ® محمد رویگر میرزائی قزوین - خیابان شهداء - بازارچه کوی پروندی
256258
67
میوه فروشی زرکشان ابوالفضل زرکشان قزوین - خیابان شهداء - کوی پازارچه
2562519
68
میوه فروشی شویدی محمد تقی شویدی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2226448
69
میوه فروشی نوروزی علی نوروزی قزوین - خیابان شهداء - بازارچه سپه - ضلع شرقی
2554260
70
میوه فروشی همتی علی اکبر همتی قزوین - خیابان نواب شمالی - جنب کوی اسپروین
3324064
71
میوه فروشی آدینه محمد رضا آدینه قزوین، خیابان مجاهد، روبروی کوچه حجت
72
میوه فروشی آدینه مهدی آدینه قزوین - خیابان مجاهد - جنب کوچه 40
3339760
73
میوه فروشی احمدی حسن احمدی فزوین -خیابان سعدی روبروی بانک رفاه کارگران
74
میوه فروشی اسماعیل پور غلامحسن اسماعیل پور قزوین - خ خیام - جنب مسجد مهدیه
2224574
75
میوه فروشی اسماعیلی اصغر اسماعیلی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - ضلع غربی بازار علافها
2240836
76
میوه فروشی افلاطونی حاجیه افلاطونی قزوین - خ پادگان - روبروی بیمارستان شهید رجائی
3347351
77
میوه فروشی الموتی حمد اله عبدی الموتی قزوین-محمود آباد نمونه خیابان شهید علیزاده جنب گرمابه ولیعصر22
2265346
78
میوه فروشی امام رضا حمید امید وار اشکلک قزوین -شهرک مینو در بطرف کارخانه شیشه
2550849
79
میوه فروشی انصاری زید علی انصاری قزوین بلوار آ زدگان خیابان شهید مفتح جنب گلفروشی
3684346
80
میوه فروشی با جلان حمزه با جلان خیابان نوروزیان بالای کانال حکمت 64
81
میوه فروشی باغ بهشت عباس ابوالقاسمیان قزوین - خیابان فردوسی جنوبی - جنب سینما ملت
2223437
82
میوه فروشی برزگر فتحی اصغر برزگر فتحی قزوین - خیابان راه آهن - جنب کارخانه کشمش
2556384
83
میوه فروشی برزگر محمدی یدالله برزگر محمدی قزوین - خیابان شهداء - کوی مظاهری
2557949
84
میوه فروشی بهزاد پور قربان بهزاد پور قزوین - خیابان کوثر - فلکه سوم - بازار چه میلاد
3785253
85
میوه فروشی بهشتی دوست حسین بهشتی دوست قزوین - خیابان شهداء - جنب کوی مظاهری
2561510
86
میوه فروشی بیگلری حسین بیگلری قزوین - خیابان تالار - کوچه 16 - پلاک 10
2560177
87
میوه فروشی تدین مهدی تدین قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها - ضلع غربی
2236779
88
میوه فروشی تک کبری فاطمی حفظ آ باد اقبالیه -خیابان قدس روبروی مدرسه شهید قندچی
89
میوه فروشی جابر ها محمد حسن جابرها قزوین - خیابان شهداء - کوی پروندی
2562761
90
میوه فروشی جلیلوند قزوینها علیجان جلیلوند قزوینیها قزوین - خیابان شهداء - شلع شرقی بازارچه
2562519
91
میوه فروشی جمشیدی عباسقلی جمشیدی برزگری قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2227619
92
میوه فروشی چالی کاضم حسین چالی قزوین -خیا با ن شهد ا ء جنب قصا بی داداشی
93
میوه فروشی چانعلی جانعلی زنگی وند درویشوند محمو د آ با د خیابان شهید شیدودی بین بوستان 7و8
22647871
94
میوه فروشی چوپانی مراد علی چوپانی قزوین - خیابان مجاهد - نبش کوچه نیلوفر
3358586
95
میوه فروشی چهار فصل کریمی مجید کریمی قزوین - خیابان پادگان - روبروی بیمارستان شهید رجایی
3351877
96
میوه فروشی حاج میر صادقی سید محمد علی حاج میر صادقی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2223289
97
میوه فروشی حاجی پور باراجینی محمد حاجی پور باراجینی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها ضلع شرقی
2222616
98
میوه فروشی حسین چالی باقر حسین چالی قزوین - خیابان شهداء - پشت بازارچه - ضلع غربی
2574269
99
میوه فروشی خانبان محمد خانبان قزوین - خیابان شهداء - ضلع غربی
2558751
100
میوه فروشی خوش حسین خوش پنجه قزوین خیابان آ مام (ره)انتهای علاف بازار نبش دهنه دیمج
101
میوه فروشی خوینی اسداله خوینی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - ضلع شرقی بازارچه سعادت
2220748
102
میوه فروشی دودانگه عا تقه دو دانگه قزوین - خ شهدا - پشت بازارچه - جنب کوی مظاهری
2566122
103
میوه فروشی ذواقدر داوود ذواقدر قزوین - خیابان مجاهد جنب کوچه 49 فرمانی
104
میوه فروشی ذوالقدر احمد ذوالقدر قزوین - شهرک مهدیه - چهارصد دستگاه ارتش
3677569
105
میوه فروشی رحیم زاده مینائی حسن رحیم زاده مینائی قزوین - خیابان شهداء - جنب گاراژ بوئین زهرا
2551573
106
میوه فروشی زکی زاده قریه علی عباس زکی زاده قریه علی قزوین - خیابان حیدری - نبش کوچه رحمانی
3321940
107
میوه فروشی سبحان محمد سبحانی نژا د قزوین خیا با ن امام(ره) علاف بازار
2557589
108
میوه فروشی شالی محمد حسن شالی محمود آ باد خیابان اما م خمینی جنب کوچه شهید با هنر
2262919
109
میوه فروشی شفیع آبادی جعفر شفیع آبادی قزوین - خیابان شهداء - جنب بازارچه
2551895
110
میوه فروشی شهروان اصل علی اکبر شهروان اصل قزوین - میدان ولیعصر
2557387
111
میوه فروشی شهسواری ابوالفضل شهسواری قزوین - خیابان مجاهد - نبش فلسطین غربی
3340707
112
میوه فروشی شهسواری رضا شهسواری قزوین - خیابان بلوار خاکی - کوی شقایق - پلاک 36
3678806
113
میوه فروشی شهسواری امین باقری کمررودی قزوین نبش خیا با ن مجاهد جنب دو چدخه سواری
3360543
114
میوه فروشی شیر محمدی محمد رحیم شیر محمدی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2223503
115
میوه فروشی صادقی پور محمود صادقی پور قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2221276
116
میوه فروشی صادقی پور (حبیب الله) حبیب الله صادقی پور قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - ضلع شرقی بازار علافها
2229750
117
میوه فروشی صباغان داود صباغان قزوین - خیابان شهداء - ضلع شرقی بازارچه
118
میوه فروشی صدر ا حسن کاظمی خیا با ن شهید با بائی ملاصدر اروبروی بیمارستان
2563786
119
میوه فروشی صرافها غلامحسین صرافها قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - ضلع شرقی بازار علافها
2224593
120
میوه فروشی صفا خلفی ابراهیم صفا خلفی قزوین - خیابان شهداء - بازارچه سپه
2561811
121
میوه فروشی طیبا طاهره طیبا قزوین - خیابان شهداء - بازارچه سپه - ضلع شرقی
2564553
122
میوه فروشی عبادی جعفر عبادی قزوین خیابان جانبازان خیابان زکریا ی رازی داخل بازارچه
123
میوه فروشی علی علی میرزائی قزوین - خیا با ن شهید بابائی دوبروی پارک الغدیر
124
میوه فروشی علیجانی اسماعیل علیجانی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - ابتدای بازارچه سعادت
2223433
125
میوه فروشی علیجانی (گلنار) گلنار علیجانی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - میدان سعادت - بازارچه سعادت
2235570
126
میوه فروشی غفوری حسین غفوری قزوین خیابان مجاهد نبش کوچه 73 جنب سوپردلواز
127
میوه فروشی قارونی احمد قارونی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2238591
128
میوه فروشی قاسمی محمد قاسمی فخر قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها - ضلع شرقی
2234447
129
میوه فروشی کاوه حبیب اله کاوه قزوین - خیابان شهداء - پشت بازارچه
2576977
130
میوه فروشی کریمی جعفر کریمی قزوین - خ امام خمینی (ره) - بازار علافها - ضلع شرقی
2223069
131
میوه فروشی کریمی حمید رضا کریمی قزوین شهرک مینو در بازارچه کابل البرز
09329248845
132
میوه فروشی کیماسی سماعیل کیماسی سلخوری قزوین خیابان مجاهد نبش کوچه شهید حاج آقائی
133
میوه فروشی گچ پزان محسن گچ پزان قزوین - خیابان شهداء - ضلع شرقی بازارچه
2557335
134
میوه فروشی گلچین محرمعلی محمدی حصاری فزوین اقبالیه خیابان طالقانی کوی 10منری
135
میوه فروشی گلستانی عباس گلستانی قزوین - خیابان بلوار شمالی - کوی شماره 6
3321103
136
میوه فروشی گونجی نصراله گونجی قزوین - خیابان شهید بابائی - جنب کوچه 26
2352623
137
میوه فروشی مجنون محمدی علی مجنون محمدی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2239587
138
میوه فروشی محسنی محمد اسمعیل محسنی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها ضلع شرقی
2229384
139
میوه فروشی محمد محمد حسین دشتی قزوین -خیابان شهد اء روبروی درمانگاه شهد اء
140
میوه فروشی مختا ر مختار امینی لیا و لی قزوین خیا با ن شهد اء بازار چه دوم شهداء
141
میوه فروشی مردعلی محمدعلی مردعلی خیابان امام بازار علافها-جنب مغازه محمد علی رزازیان
2241958
142
میوه فروشی مفیدی پور مسیب مفیدی پور قزوین - خیابان شهداء - مقابل کوی پروندی
143
میوه فروشی ملکوتی ناهید ملکوتی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2222764
144
میوه فروشی ملکوتی ناهید ملکوتی قزوین خیا با ن امام (ره) بازار علافها
145
میوه فروشی ملکی حسین علی ملکی قزوین - خیابان امام خمینی -بازار علافها ضلع غربی
2234471
146
میوه فروشی منتظری محمود منتظری قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها
2234404
147
میوه فروشی منتظری مریم منتظری قزوین - میدان شهداء - کوی پیمانکاری دشتی
2572541
148
میوه فروشی مهدی طایفه عباس مهدی طایفه قزوین - خیابان راه آهن - سه راهی بوئین زهرا
2553902
149
میوه فروشی میرجواد اسدی طاها میر جواد اسدی طاها قزوین - خیابان فردوسی - نرسیده به فلکه عدل روبروی بانک
150
میوه فروشی نظری سعید نظری قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها
2224406
151
میوه فروشی نوروزپور علی زمان نوروز پور قزوین - خ مجاهد - نبش خیابان فلسطین
152
میوه فروشی نوروزی مجید نوروزی قزوین - خیابان شهداء - کوی پروندی
2555810
153
میوه فروشی نیک رفتار علیرضا نیک رفتار قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها - ضلع غربی
2234240
154
میوه فروشی نیک مهر علی نیک مهر قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - انتهای بازار علافها
2229291
155
میوه فروشی هادی پور حجت هادی پور نزمی قزوین - بلوار - جنب تالار پذیرائی زرین
3330608
156
میوه فروشی همتی بخشعلی همتی قزوین - خیابان فردوس شمالی - مقابل بانک مسکن
3388399
157
میوه فروشی یعقوبی قنبر یعقوبی قزوین - خیابان شهداء - بازارچه
2550910
158
میوه و تره بار مختاریان احمد مختاریان قزوین خیابان شهداء پشت یازارجه پاساژحاج تقی صباحی فر
2562273
159
میوه و سبزی نادر اکرم السادات حسینی قزوین خیابان را ه آ هن جنب کوچه شکوفه 10
160
میوه و سبزی افشار سیف اله افشار قزوین - خیابان اصفهان - جنب نمایندگی پرسی گاز
2572026
161
میوه و سبزی الهیاری اله بخش الهیاری قزوین - خیابان منتظری جدید - روبروی بربری پزی
2236527
162
میوه و سبزی بساره محمد حسن بساره قزوین - خیابان تهرانقدیم - جنب مسجدراه چمن - ضلع شمالی
2564165
163
میوه و سبزی بهرامی (امیر) امیر بهرامی قزوین - خیابان شهدا - بازارچه جنب کوچه پروندی
2234905
164
میوه و سبزی تقی لو عیسی تقی لو قزوین - خیابان نواب شمالی
3352694
165
میوه و سبزی حسن پور جعفر حسن پور خیابان جانبازان سیمتری روبروی خ مهر جنب تاکسی
3664914
166
میوه و سبزی حسینعلی پور محمد حسینعلی پور علیجانی قزوین - فلکه دهخدا - شهرک مینودر - بازارچه مروارید
3784069
167
میوه و سبزی حمزه ئی صمد حمزه ئی قزوین - خیابان نواب شمالی - روبروی سوپر گوشت - جنب کوچه دهقانپور
3325082
168
میوه و سبزی رجبی محمد حسین رجبی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار علافها - پالان دوز بازار
2222628
169
میوه و سبزی رزازیان محمد علی رزازیان قزوین - خیابان امام رضا - بازار علافها
2222818
170
میوه و سبزی زکی زاده قریه علی علی اکبر زکی زاده قریه علی قزوین - غیاث آباد - بلوار آزادگان
3674680
171
میوه و سبزی صمدی رحیم صمدی قزوین - خیابان منتظری جدید - نبش کوچه کرمانی
172
میوه و سبزی طاهری اکبر طاهری قزوین - خیابان شهدا - ضلع شرقی بازارچه
2552989
173
میوه و سبزی علیجانی محمد علیجانی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - ضلع شرقی بازار علافها
2220373
174
میوه و سبزی فرجی ها مستعلی فرجی ها قزوین - خیابان مجاهد - نبش کوچه 29
3322356
175
میوه و سبزی فرمانی صفدرعلی فرمانی قزوین - خیابان نواب شمالی - کوچه شهید کریمی - پلاک 17
3340033
176
میوه و سبزی فروشی اکبری حسین اکبری قزوین - خیابان توحید - نبش 16 متری - جنب پارک
3351651
177
میوه و سبزی قدیری حسن قدیری قزوین - خیابان سعدی - روبروی منبع آب
3353557
178
میوه و سبزی کیماسی سلخوری صفر کیماسی سلخوری قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - انتهای بازار
2226123
179
میوه و سبزی گلشنی علی اکبر گلشنی قریه علی قزوین - خیابان توحید - روبروی کوچه آشکار
3329289
180
میوه و سبزی محبعلی محمد محبعلی قزوین - خیابان شهداء - بازارچه سپه - ضلع شرقی
2560980
181
میوه و سبزی محمد خانلو محمد رضا محمد خانلو قزوین - غیاث آباد - 20 متری سونا - چهارراه سونا
3666711
182
میوه و سبزی مر دا نی محمد حسن مردانی قزوین خیابان پادگان نبش کوچه فروردین
3332949
183
میوه و سبزی نائینی ابراهیم سید مرتضی نائینی ابراهیم پور قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها
2226569
184
میوه وسبزی اسماعیلی کاظم اسماعیلی قزوین - خیابان مجاهد - نبش شمالی کوچه 38
185
میوه وسبزی صباغان مسعود صباغان قزوین - خیابان شهداء - بازارچه سپه - ضلع شرقی
2558815
186
میوه وسبزی مرصعی رضا مرصعی قزوین - خیابان امام خمینی بازار علافها - ضلع غربی
2228472
187
میوهفروشی محمدی پرویز محمد ی قزوین خیا با ن امام (ره) علاف بازارپائین تر ازدهنع دیمج