تولید آبغوره و ترشی و آبلیمو

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
(ش پ1161)آبمیوه فروشی قیماقی علی قیماقی قزوین حخیابان عبید زاکانی جنب بن بست 4پلاک 71
2232301
2
کوبندگی چهار فصل غلامرضا احمدی قزوین - خیابان مجاهد - پلاک 16
3324473