تولید بستنی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اسمال مشتی عباس نصیری ملاصدرامقابل بیمارستان رازی
2559887
2
اسمال مشتی شمس اله نصیری بلوارآیت الله خامنه ایروبه روی چلوکبابی علی بابا
2559887
3
بستنی حقیقت اسماعیل علی محمدی خیابان امام خمینی جنب خیابان عبیدزاکان
2223374
4
بستنی شادکام سعیدشادکام توحیدمقابل نانوایی لواشی بستنی شادکام
3339749
5
بستنی گل رز اسلام جهانی مهربان قزوین - خیابان راه آهن - کمربندی ترانزیت
2557577
6
بستنی نعمت مرتضی رضایی نوروزیان بالاتر از چهارراه استانداری نبش حکمت 14
3686448
7
بستنی نعمت مرتضی رضایی بلوارشهیدبهشتی روبه روی پارک دهخدا
3326473
8
جعفر شادکام جعفر شادکام قزوین خیابان فلسطین شرقی پلاک 3191-اصلی 312/1379-فرعی
3339742
9
چلچله علی آقاجانی توسه چالی خیابان حکم آبادروبه روی پارک ملت نبش کوچه انتظاری
3355415
10
شرکت پخش بستنی نیکو بهرام رضائی کلج قزوین - خیابان دانشگاه - جنب بازار روز - پخش بستنی نیکو
3332797