تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
بلوکه پزی رحیم لو احمد رحیملو خیابان منتظری - روبروی سلامگاه
2560582
2
بلوکه پزی عابدینی اسماعیل عابدینی منتظری جدید
2551712
3
بلوکه پزی مهدی علی اکبر® مهدی علی اکبری خیابان بوعلی غربی
4
فانتزی بابائی اقدس بابائی خیابان توحید
3681680
5
فانتزی تقی لو مهرعلی تقی لو شهرک مینودر بلوک5 قطعه 47
3788612
6
فانتزی تک نان عبدالحسین ارجمند خیابان فلسطین نرسیده به خیام
3335136
7
فانتزی توژی محمدنظری تهرانقدیم جنب اتحادیه کفاشان
8
فانتزی حکمت علی حکمت خیابان طالقانی روبروی اداره برق
2225097
9
فانتزی خاتم امیررضاشیفته طالمی پونک خیابان مصیب مرادی روبروی ایستگاه اتوبوس
3690527
10
فانتزی عباسی حیدرعباسی خیابان شهید عباسپور
11
فانتزی عظیمی حمیدرضا عظیمی قزوین - بلوار مدرس شمالی
3344556
12
فانتزی علی اکبری محمدحسن علی اکبری بوعلی غربی بعد از چهارراه نادری
3354366
13
فانتزی علی اکبری مصطفی علی اکبری خیابان بوعلی غربی کوچه شهیدآقاسی
3349133
14
فانتزی قائم معصومه حدادی اقبالیه خیابان امام خمینی (ره) زیرپل شهیدعسگری
15
فانتزی کانون معلولین عباس امینی نیا راه آهن نرسیده به پل
16
فانتزی کرسفی بابک کرسفی انتهای خیابان راه آهن
17
فانتزی کنعان محمدحسین دوستی خ سعدی روبروی منبع آب - جنب بانک صادرات ک نوروزی
18
فانتزی گل گندم جوادامینی نیا خیابان شهید بابائی -بعد از بازار روز
19
فانتزی محمدی محمدعلی محمدی خیابان حیدری
3357556
20
فانتزی محمدی تقی محمدی اقبالیه خ امام جنب پل شهیدعسگری
21
فانتزی نادری منصورنادری خیابان امام سر پل نواب
2226198
22
فانتزی نداف محمدحسین نداف چهارراه منتظری
2562503
23
نان فانتزی رجائی فر علی اکبر رجائی فر خیابانآیت اله کاشانی - نبش شاهد
2569247
24
نانوائی آرمون محرمعلی آرمون شهرک کوثر فلکه دوم داخل بازارچه
3772121