نان بربری سنتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
بربری اصغررضایی اصغر رضایی اقبالیه
02825420359
2
بربری تقی لو محمد علی تقی لو خیابان چهارده معصوم باغ شعبان - جنب بنگاه اهدائی
5427543
3
بربری صادقی روح اله صادقی اقبالیه پشت پاسگاه خ 13 آبان پلاک 66
0282542319
4
بربری محمدی سیف ( محرمعلی ) محرمعلی محمدی سیف اقبالیه
02825411580
5
نانوائی آدشیرین محمدی آدشیرین محمدی عبیدزاکانی بازارچه آقاکبیر
2229845
6
نانوائی ابراهیم دشتی ابراهیم دشتی خیابان شهدا روبروی بازارچه
2553867
7
نانوائی احسان اله محمدی یکتا احسان اله محمدی یکتا شهرک مینودر سبزه میدان
3779628
8
نانوائی احمد دوستی احمد دوستی بلوار شهیدباهنر
2592008
9
نانوائی احمد محمدی احمد محمدی تهرانقدیم
2568639
10
نانوائی احمد همتی احمد همتی انتهای نواب شمالی
3324459
11
نانوائی اروجعلی صمدی نژاد اروجعلی صمدی نژاد بلوار امام جنب مسجد
3666291
12
نانوائی اسداله کرمی اسداله کرمی نواب جنوبی - کناررودخانه
2228337
13
نانوائی اسداله محمدی اسداله محمدی خیابان آیت اله کاشانی کوچه آهنگ
5423385
14
نانوائی اسماعیل محمدی اسماعیل محمدی خیابان اصفهان
2550780
15
نانوائی اسماعیل محمدی اسماعیل محمدی شهرک مینودر بلوار صیاد شیرازی - بازارچه پوشینه باف
3788024
16
نانوائی اصحابعلی کشاورز اصحابعلی کشاورزبهادرانی شهرک مهدیه
3675926
17
نانوائی اوسط مردانی علی اوسط مردانی نواب جنوبی روبروی مسجد محمد خان بیک
2240450
18
نانوائی ایرج اکبری پور ایرج اکبری پور روستای چوبیندر- بلوار8متری دوم
2442505
19
نانوائی ایمانپور امامعلی ایمانپور شهرک مینودر پشت مدرسه کابل البرز
3788132
20
نانوائی بختیار مجدی نسب بختیار مجدی نسب نواب شمالی روبروی گرمابه یاقوت
3347210
21
نانوائی برجعلی محمدی برجعلی محمدی خیابان حیدری روبروی پارک شهدا
3349517
22
نانوائی بگلو فریبا عباس بگلو محمودآبادنمونه - خ شهیدچمران - روبرو بوستان 4
23
نانوائی بهمن قاسمی بهمن قاسمی خیابان مجاهد
3332601
24
نانوائی بیگدلی مقدسه بیگدلی اقبالیه خیابان معلم
02825424977
25
نانوائی پاشنه طلای اسدی کبری پاشنه طلای اسدی سعدی بازارچه شیخ آباد جنب مسجد احمدبیک
3325513
26
نانوائی تقی مولائی تقی مولائی خیابان مولوی بعداز چهارراه شهیدانصاری
2561373
27
نانوائی ثقفی غلامحسن ثقفی روستای خیرآباد- کوچه اول
3786192
28
نانوائی جعفرعبادی جعفرعبادی خیابان تبریز کوچه مرادی
29
نانوائی جلالی ایرج جلالی بلوارامام خمینی (ره) نبش حکمت 58
30
نانوائی جیران عباسی جیران عباسی شهرک مینودر
3787806
31
نانوائی حاتمی رزاق حاتمی اقبالیه پشت پاسگاه خیابان قدس کوچه فضیلت 24
02825425157
32
نانوائی حاتمی عباس حاتمی ناصرآباد- شهرک امیدیه خ بابائی نبش کوچه غفاری
33
نانوائی حسن حسینی حسن حسینی مولوی کوچه یخچال
2550582
34
نانوائی حسین چگینی حسینعلی پیرمردوندچگینی شهرک کوثر فلکه دوم جنب تعاونی مسکن سپاه
2561373
35
نانوائی حسین محمودی حسین محمودی کورانه خ امام خمینی - جنب آرایشگاه بهمن
2423709
36
نانوائی حسینی سیدمعروف حسینی محمودآبادنمونه خ امام حسین (ع) اول خ دستغیب شمالی
3349000
37
نانوائی خدابنده لو ولی اله خدابنده لو شهرک مهدیه - خیابان شهیدمطهری کوچه امام حسین (ع)
3685486
38
نانوائی خلیل قاسمی تبار خلیل قاسمی تبار فاز یک جانبازان
3668887
39
نانوائی خیراله نوروزی خیراله نوروزی اسماعیل آباد
2592203
40
نانوائی خیرقدم طالبی خیرقدم طالبی شهرک مینودر
3773979
41
نانوائی داداشعلی رحیمی داداشعلی رحیمی منتظری کوچه کرمانی
2562382
42
نانوائی ذوقعلی محمدی ذوقعلی محمدی خیابان راه آهن نرسیده به پل
3349000
43
نانوائی راسخی نیا غلام راسخی نیا بلوار خرمشهر نرسیده به مسجد ولیعصر (عج)
2568172
44
نانوائی رجبعلی باجلوند رجبعلی باجلوند خیابان کارگر
3342997
45
نانوائی رجبعلی ترابی زاده رجبعلی ترابی زاده شهیدبابائی نرسیده به استاندارد
3666204
46
نانوائی رحیم نیلی رحیم نیلی خیابان مجاهد
2237979
47
نانوائی رضا چموشگزک رضا چموشگزک خیابان خیام جنب گرمابه خیام
3336726
48
نانوائی رضا کرمی رضا کرمی کمربندی جمهوری اسلامی جنب پارک مطهری
2551810
49
نانوائی رضامحمدی رضامحمدی اقبالیه خ مفتح روبروی مدرسه
50
نانوائی رقیبی رحیم رقیبی روستای چوبیندر کوچه ملانجفی
22444189
51
نانوائی زهرا اسدی زهرا اسدی حسن آباد خیابان 24متری
2462358
52
نانوائی سجادچموشگزک سجادچموشگزک حیدری - خیابان شهید فیاض بخش
3661077
53
نانوائی سکینه احمدی سکینه احمدی خیابان مولوی جنب حمام بلور
2552121
54
نانوائی سلمانی معصومه سلمانی بلوارآزادگان - خیابان سونا
55
نانوائی سلیمان محمدی سلیمان محمدی خیابان راه آهن
2571950
56
نانوائی سهراب چگینی سهراب پیرمردوندچگینی خیابان اصفهان کوچه 1
57
نانوائی سیم باف حسین سیم باف راه آهن
2552731
58
نانوائی شاهمرادی اکبرشاهمرادی روستای ناصرآباد - خیابان اما (ره) نبش کوچه مسجد
224045
59
نانوائی شجاعی راد حسن شجاعی راد نواب شمالی - روبروی سوپرگوشت
2552930
60
نانوائی شجاعی یکتا فتحعلی شجاعی یکتا خیابان مجاهد
3323433
61
نانوائی شریفی تبار احمد شریفی تبار مینودر بلوار صیاد شیرازی پشت بنگاه 2000
3779815
62
نانوائی شعبانی غلامرضاشعبانی محموآباد نمونه -خیابان امام
63
نانوائی شوذب عسگری شوذب عسگری شهرک مهدیه نبش کوچه شهید عسگری
3669156
64
نانوائی صفت اله اکبرشاهی صفت اله اکبر شاهی رشتقون
65
نانوائی صفراصل نعمتی صفراصل نعمتی خیابان شهیدانصاری
2552838
66
نانوائی صفرعلی همتی صفرعلی همتی چوبیندر
2443438
67
نانوائی عباسعلی مردانی عباسعلی مردانی بلوارآزادگان نرسیده به چهارراه سونا
3666972
68
نانوائی عبداله کاظمی نسب عبداله کاظمی نسب خیابان آیت اله کاشانی
2553430
69
نانوائی علی قاسمی تبار علی قاسمی تبار خیابان شهید بابائی روبروی دادگاه انقلاب
3664416
70
نانوائی علی محمدی علی محمدی راه آهن نرسیده به پل جنب مسجد طاق بهلول
2564856
71
نانوائی علی نیکخواه نسب علی نیکخواه نسب شهرک میرداماد
3329623
72
نانوائی علیجان عسگری علیجان عسگری خیابان مجاهد
3348355
73
نانوائی علیجان محمدی علیجان محمدی خیابان شهدا کوچه شفیعی
2563032
74
نانوائی علیرضا محمدی علیرضا محمدی بلوار میرزا کوچک خان
2241235
75
نانوائی عمران توحیدی نژاد عمران توحیدی نژاد نظام آباد
76
نانوائی غلامرضا کاظمی آزاد غلامرضا کاظمی آزاد چوبیندر
77
نانوائی غلامرضا مجیدی غلامرضا مجیدی سلامگاه جنب گل فروشی شهردادری
2562094
78
نانوائی غیاثوند ابوالحسن غیاثوند محمودآبادنمونه خ یادگارامام روبروی کوچه افشار
09384056858
79
نانوائی فاطمه امامقلی فاطمه امامقلی خیابان شهید بابائی -باقرآباد
3339451
80
نانوائی فیروزاکبری پور فیروزاکبری پور بلوار امام خمینی نرسیده به کانال
3676937
81
نانوائی قاسم کاظمی قاسم کاظمی خیابان فلسطین نرسیده به مسجد محمد رسول ا...(ص)
3352103
82
نانوائی قربانعلی محمدی قربانعلی محمدی شهرک مینودر بازارچه میلاد
3777979
83
نانوائی قربانی حمزه علی قربانی خیابان پاسداران - پلاک 109
02825423579
84
نانوائی قنبری حاج اسماعیل قنبری کوهین بلوارامامرضا(ع) روبروی بخشداری
2762359
85
نانوائی کریم ابوالحسن ها محمدکریم ابوالحسن ها خیابان منتظری جدید
2244509
86
نانوائی لطیف قاسمی پور لطیف قاسمی پور شهرک مینودر روبروی ساختمانهای آبگینه
87
نانوائی محبوبه قانون محبوبه قانون تالارحاج رمضان
2558015
88
نانوائی محراب عظیمی محراب عظیمی شیداصفهان
02825343891
89
نانوائی محرمعلی همتی محرمعلی همتی خیابان عارف
3321157
90
نانوائی محمد جعفری محمد جعفری مهدی آباد بزرگ
02825411580
91
نانوائی محمد حسینی محمدحسینی فارسیان
92
نانوائی محمد شکریان محمدشکریان بلوارآیت اله خامنه ای روبروی ورزشگاه
2552293
93
نانوائی محمد کاظمی محمد کاظمی فردوسی شمالی روبروی خانه های بانک مسکن
3345994
94
نانوائی محمد محمدی محمد محمدی شهرک شهیدبهشتی
2383457
95
نانوائی محمدعلی فتحی محمدعلی فتحی خیابان راه آهن
2562296
96
نانوائی محمدمهدی صالحی محمدمهدی صالحی قزوین خیابان سعدی جنب مسجد احمد بیک
3349000
97
نانوائی محمدی کاظم محمدی اقبالیه خ امام نرسیده به پل شهیدعسگری
02825422320
98
نانوائی محمدی رحیم محمدی اقبالیه خیابان 14معصوم (ع) بین کوچه عصمت 15و17
99
نانوائی محمدی بهمن محمدی بلوارمدرس روبروی نمایندگی سایپا
100
نانوائی محمود ذینلی محمود ذینلی ناصرآباد
101
نانوائی مسیح چگینی مسیح اله پیرمردوندچگینی غیاث آباد روبروی مدرسه صادقین
3323599
102
نانوائی مظفرچگینی مظفرپیرمردوندچگینی بلوارآزادگان کوچه روبروی خانه های بانک مسکن
3667149
103
نانوائی معصومه نهاوندی معصومه نهاوندی جوبیندر
3330342
104
نانوائی معصومی بخشعلی معصومی شهرک کوثر خیابان میعاد روبروی پارک گلبرگ
105
نانوائی میرسلامی سیدنورالدین میرسلامی نادری جنوبی
2223453
106
نانوائی ناصرصادقی ناصرصادقی بلوارپاستور- نبش کوچه 27
3782587
107
نانوائی نجفی شاد عبدالعلی نجفی شاد شهرک مینودر بلوک 6 مالکانه
108
نانوائی نعمتی مقدم رضا نعمتی مقدم نواب شمالی کوچه روبروی راهنمائی رانندگی
3341783
109
نانوائی نورافشان محمدباقر نورافشان نواب شمالی
3330816
110
نانوائی نورعلی محمدی نورعلی محمدی مجد کمربندی جمهوری اسلامی پشت میدان بار
111
نانوائی وجیه اله اکبری نژاد وجیه اله اکبری نژاد خیابان فردوسی شمالی روبروی کوچه شهاب
3369439
112
نانوائی ولی اله صادقی ولی اله صادقی نوروزیان - آسیاب اول کوچه بهار
3680102
113
نانوائی یحیی محمدی یحیی محمدی خیابان توحید
3352174
114
نانوای حسن کاظمی آزاد حسن کاظمی آزاد میدان تهرانقدیم
2558015
115
یعقوب حیدری سزنقی یعقوب حیدری سزنقی اقبالیه - خیابان ولیعصر - پلاک 53
02825421982