نان تافتون سنتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
نانوائی آقائی داودآقائی بلوارآیت اله خامنه ای جنب موسسه مهر
2
نانوائی ایوبی خضراله ایوبی خیابان مولوی جنب مسجد صالحیه
3
نانوائی بهرامی بهرامعلی بهرامی شهرک مینودر- فلکه دهخدا- بازارچه مروارید
4
نانوائی حسینی سیدمهدی حسینی کوثر-فلکه سوم بسیج شرقی - خ ابوذر - خ رحمت
5
نانوائی شریفی علی شریفی روستای رشتقون
2433344
6
نانوائی غلامحسین پرهیزکاری غلامحسین پرهیزکاری بلوار پاستور بهرکانال
7
نانوائی قراخانی مجتبی قراخانی خیابان طالقانی کوچه رضائی
8
نانوائی کبری بیگم حسینی کبری بیگم حسینی خیابان شهید بابائی روبروی بیمارستان رازی
3660999
9
نانوائی محمدی مجیدمحمدی شهرک مهدیه خیابان اله یاری
10
نانوائی مردعلی یعقوبعلی مردعلی شهرک مینودر خیابان زرآبادی پلاک 19
3784428
11
نانوائی مشایخ نعمت اله مشایخ روستای کورانه جنب مخابرات
12
نانوائی نیکجو محمودنیکجو خیابان شهداجنب بازارچه
2555572