گالری هنری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
گالری نقاشی کلبه هنری یعقوب یعقوبی قزوین - خیابان خیام - روبروی مسجد مهدیه
2230805
2
مجید حمیدی مجید حمیدی قزوین - بلوار شمالی - سه راه عدل
3341889
3
هنرکده کمال الملک محمد ابراهیم نعیمیان خ خیام جنوبی پاساژ مهدیه طبقه تحتانی
2220652