ناشران

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آریا نوین محمد عاقله قزوین خ توحید ک بهرام پ 24
3333287
2
آریاز رمضان جمالی گوگه شهرک رجایی خ صالح نبش کوچه 10 پلاک 2
3665698
3
آزرمیدخت سیده مریم نوری دوگاهی غیاث آباد بیست متری مفتح کوچه بهار نهم پ 43 واحد 3
3677328- 3678526
4
ادیب قزوین سید محمد ادیب مجابی قزوین خ خیام جنوبی کتابفروشی وانتشارات ادیب
2228118- 2235050
5
اسرار قلم محمد جواد شریفی قزوین  خ عارف ک میوه چین پ 12
6
اندیشه زرین کبری مجیدی خ نادری شمالی پلاک 54 
3680272
7
اندیشه نصر محمد حسین حامدی شهرک ولایت ک پردیس پ 113
8
بحرالعلوم مسلم رازقی قزوین میدان عارف غرفه پارک ملت
3342922
9
پرک سعید مدرسی قزوینی قزوین چهار راه فلسطین خ محجور بن بست یگانه پلاک 123
3662350
10
حدیث امروز نقی افشاری قزوین میدان عارف غرفه پارک ملت
11
دانشگاه بین الملل امام خمینی جواد شکاری نیری قزوین بلوار دانشگاه معاونت پژوهشی اداره چاپ وانتشارات دانشگاه بین الملل امام خمینی
33870051- 3780089- 8371550
12
دانشگاه علوم پزشکی شاپور رفیعی قزوین بلوار ش باهنر دانشگاه علوم پزشکی
3348221
13
رامیلا مجید خیزاب محمدیه منطقه3 فخر توسعه فاز 2 جنب مدرسه بیاضیان واحد 22
02822565440
14
سال منصور رحمانی تاکستان خ حجتی کوچه 9 پلاک 26
0282- 5237636
15
سایه گستر حسین مافی قزوین خ نادری جنوبی کتابفروشی علامه
2224965- 2235305
16
طه محمد رضا ابراهیم نژاد حمیدی قزوین خ خیام روبروی مسجد مهدیه
- 09353447328- 2223105
17
کتاب طلایی جامع تیمور آقایی تاکستان چهارراه دخانیات موسسه آموزش عالی تاکستان
02825222547
18
ماه پیشونی مرتضی قاسمی
19
مهرگان دانش مصطفی حامدی فر قزوین خ ش بابایی ک وصال ک 35 پلاک 4
3679838
20
مهندس روح اله رازقی قزوین میدان عارف غرفه پارک ملت
2229905
21
نسیم رضوان فاطمه بیگم سیاهپوش خ سعدی منبع آب خ کارگر
3349788