انجام پرو‍‍ژه های تبلیغاتی شرکتها

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پژواک سید شهاب شجاعی خ خیام نرسیده به چهارراه خیام بن بست نعیم
2238330
2
کلید مصطفی زندیان خ فردوسی شمالی – روبروی بیمارستان دهخدا –ط فوقانی – دفتر خانه ش 35
33644402
3
مداد رنگی زهرا مافی نرسیده به چهارراه پادگان مقابل ام آر آی