تبلیغات شهری و محیطی   -   پیک تبلیغاتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
نگار محمد قدس - محمد شفیعی ها خ بوعلی روبروی بیمارستان بوعلی واحد 1
2244487- 09353339391
2
نوا رامین بیابانی - علی فغانخانی خ خیام نبش ک نیساریان ط 1 واحد 2