تبلیغات شهری و محیطی   - پیک تبلیغاتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
بسم علیرضا رضوی نژاد خ فردوسی جنب بانک ملی ساختمان پاساگارد زنگ 9
2
خط خطی محدثه قافله باشی خ دانشگاه – ک 27 پ 4 واحد  4
3674060
3
صدرا توحید مقدم خ بوعلی غربی – چهار راه نظام وفا –پاساژ نجفی طبقه فوقانی 
3361433