ساخت برنامه های تلویزیونی – رپرتاژ –تیزر- تنظیم وارسال پیامک های تبلیغاتی –طراحی و گرافیکو عکس 

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
نگاه علیرضا جعفری قزوین- چهارراه عدل  خیام – روبروی بانک تجارت –جنب فروشگاه ماکسیم
3663927