ساخت تیزر های تبلیغاتی- تبلیغات محیطی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اورنگ رحیم محمدی ذاکری - فاطمه محمدی ذاکری قزوین- میدان میر عماد – ساختمان میرعماد
- 3358189
2
کارنو لیلا نیلی قزوین- خ طالقانی – طبقه سوم عکاسی کامران –جنب صندوق مهر ایران