رادیولوژی ها

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آنژیو گرافی بیمارستان بوعلی - دولتی صبح ها قزوین : خ بوعلی  بیمارستان بوعلی
-
2
ام. آر .آی (MRI) شرکت تعاونی خدمات پزشکی پرتو تشخیص مبین)  (میر عماد) - خصوصی صبح و عصر قزوین : میدان میر عماد ابتدای خ عدل
6- 3357744 نمابر 3357747
3
MRI   دقیق تصویر - خصوصی صبح وعصر قزوین: خ پادگان  روبروی بیمارستان شهید رجایی
-
4
رادیو لوژی عدل - خصوصی - صبح وعصر دکتر سیمین میر کمالی قزوین : تقاطع خیام و عدل
3336336
5
رادیولژی آبیک - خصوصی - آبیک : درمانگاه فارابی
تعطیل است
6
رادیولوژ ی فک و صورت دکتر تفنگ چی ها - خصوصی عصرها قزوین : خ خیام جنوبی کوچه نسترن پلاک59-57 ط2
7
رادیولوژی  مرکز بهداشت بوئین زهرا - دولتی صبح آوج
فعال
8
رادیولوژی آرین (دکترمهران حاجی بابایی) - خصوصی عصرها قزوین:ابتدای خیابان فردوسی کوچه حمام پاک ، ساختمان پزشکان دی
2247733
9
رادیولوژی الوندشیوا (دکتر رامش ماتور) - خصوصی عصرها الوند : انتهای بلوار 22 بهمن پشت دبیرستان دخترانه دکتر رحیمیان درمانگاه دکتر بیانی
2223090- 0282 و 2232022- 0282
10
رادیولوژی بوعلی ( دکتر منصوری ) - خصوصی عصرها قزوین : خ بوعلی چهارراه فردوسی ساختمان پزشکان بوعلی طبقه 1
 2224264 
11
رادیولوژی بیدستان - خصوصی - بیدستان : درمانگاه طالقانی
تعطیل است.
12
رادیولوژی بیمارستان 22 بهمن - دولتی صبح ها قزوین : راه آهن خیابان پرستار
2555978
13
رادیولوژی بیمارستان ارتش - نظامی صبح و عصر و شب قزوین : لشگر 16 زرهی
3326020
14
رادیولوژی بیمارستان امیر المومنـــین بوئین زهرا - دولتی شبانه روزی بوئین زهرا : بیمارستان – بلوار شهید بهشتی –پل ساوه
4225384- 0282
15
رادیولوژی بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان - تامین اجتماعی شبانه روزی تاکستان :  انتهای بلوار شهید رجایی بیارستان تامین اجتماعی
5- 5220101- 0282
16
رادیولوژی بیمارستان تامین اجتماعی رازی - تامین اجتماعی شبانه روزی قزوین : انتهای خ شهید بابایی
9- 3665007
17
رادیولوژی بیمارستان خیریه رحیمیان - خیریه شبانه روزی شهر صنعتی البرز: بلوار سهروردی میدان خرمشهر  جنب پارک اینانلو
2223831- 0282 و 4- 2229701
18
رادیولوژی بیمارستان دهخدا - خصوصی صبح و عصر وشب قزوین : خ فردوسی شمالی
3335311
19
رادیولوژی پاستور - خصوصی شبانه روزی قزوین : خ بلوار خامنه ای
11- 3660910
20
رادیولوژی پاکروان - نظامی صبح قزوین : خ حیدری جنب پارک شهدا
3331634 و 3339750
21
رادیولوژی خیام ( دکتریزدانیان) - خصوصی عصرها قزوین : خ خیام چهارراه شهرداری
22
رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی - دولتی صبح قزوین : بلوار شهید باهنر
3- 3353061 و نمابر 3353066
23
رادیولوژی درمانگاه قائم - دولتی صبح محمدیه: درمانگاه قائم
-
24
رادیولوژی درمانگاه مدرس - مرکز بهداشت صبح شهر صنعتی الوند : انتهای الوند
2222425- 0282
25
رادیولوژی درمانگاه معلم - تامین اجتماعی صبح الوند : بلوارمعلم جنب پاسگاه
2225992- 0282
26
رادیولوژی درمانگاه معلم کلایه - دولتی صبح معلم کلایه : درمانگاه
فعال
27
رادیولوژی دکتر صدیقی تاکستان - خصوصی عصرها تاکستان : بلوار امام ( ره)چهارراه غفاری روبروی انتقال خون پ 295
5229449- 0282
28
رادیولوژی دی کلینیک شهید بهشتی - تامین اجتماعی صبح قزوین : خ طالقانی جنب بیمارستان کوثر
2237522
29
رادیولوژی سعدی (دکتر غزنوی) - خصوصی - قزوین : خ سعدی طبقه تحتانی بانک مسکن  روبروی بانک رقاه
تعطیل شد.
30
رادیولوژی سه راه مدرسه شهر صنعتی البرز - تامین اجتماعی صبح شهر صنعتی البرز : سه راه مدرسه
2223092- 0282
31
رادیولوژی سینا (دکتر حمید رضـا خیر خواهان ) - خصوصی صبح وعصر قزوین : خ بوعلی نرسیده به چهارراه خیام ساختمان شهریار
32
رادیولوژی شبکه بهداشت تاکستان - دولتی صبح ها تاکستان : بلوار اما م (ره)
5222172- 0282
33
رادیولوژی شرکت تعاونی خدمات پزشکی پرتو تشخیص مبین (میرعماد) - خصوصی صبح وعصر قزوین : میدان میر عماد   ابتدای  خ عدل
6- 3357744
34
رادیولوژی فردوسی ( دکتر جباری ) - خصوصی صبح وعصر قزوین : خ فردوسی جنوبی سه راه شهرد اری ساختمان پزشکان دکتر جامعی
35
رادیولوژی فک و صورت (دکترمرامی ) - خصوصی عصرها قزوین : خ فردوسی جنوبی ساختمان دکتر جامعی
 2221609 و  09119816377
36
رادیولوژی قزوین ( دکتر داود جلولی) - خصوصی عصرها قزوین : خ طالقانی روبروی بانک صادرات
37
رادیولوژی قوامی ( دکتر قوام الدین قوامی) - خصوصی صبح و عصر قزوین : خ خیام شمالی نبش کوچه 48 طبقه اول
38
رادیولوژی گروه پزشکی آراد آبیک (بیمارستان خصوصی ولیعصر آبیک) - خصوصی شبانه روزی آبیک : شهرک قدس فاز یک خ 20 متری
10- 289800- 0282 و نمابر 2893121
39
رادیولوژی مرکز آ موزشی درمانی بوعلی سینا - دولتی شبانه روزی قزوین : خ بوعلی
 3332935
40
رادیولوژی مرکز آ موزشی درمانی شهید رجایی - دولتی شبانه روزی قزوین : خ پادگان
3332166 و1- 3346370
41
رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی قدس - دولتی شبانه روزی قزوین : بلوار شهید بهشتی ابتدای خ فلسطین شرقی
8- 3344157 10- 3334807
42
رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی کوثر - دولتی شبانه روزی قزوین : خ طالقانی
76- 2236374
43
رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی ولایت - دولتی شبانه روزی قزوین : مینودر میدان گلها
59- 02823790610 
44
رادیولوژی نادری (دکتر عباس قدیمی) - خصوصی صبح وعصر قزوین : سبزه میدان اول خ نادری ساختمان پزشکان روزبه شماره 6
45
سی تی اسکن   مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی - دولتی شبانه روزی قزوین :  خ پادگان
1- 3346370 و نمابر 3320105
46
سی تی اسکن  سهند (بیمارستان بوعلی) - دولتی  خصوصی شبانه روزی قزوین : نبش چهارراه نادری جنب بیمارستان بوعلی
8-    3363000 نمابر 3363009
47
سی تی اسکن بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان - تامین اجتماعی شبانه روزی تاکستان : بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان
02825230201
48
سی تی اسکن بیمارستان تامین اجتماعی رازی - تامین اجتماعی شبانه روزی قزوین :  انتهای خ شهید بابایی
9- 3665007 نمابر 3665040
49
سی تی اسکن بیمارستان دهخدا - خصوصی شبانه روزی قزوین : خ فردوسی شمالی بیمارستان دهخدا
3335311
50
سی تی اسکن شرکت تعاونی پزشکی پرتو تشخیص مبین(میرعماد) - خصوصی صبح وعصر قزوین : میدان میر عماد ، ابتدای خ عدل
6- 3357744 نمابر 3357747
51
مرکز پزشکی هسته ای دهخدای قزوین –کاسپین (دکتر رضا والی) - خصوصی عصرها قزوین : خ خیام جنوبی کوچه 10 پ 3
2224218