ارتوپد

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
11574 محمد باقر گرامی 
3336490
2
15485 یونس  مهری  قزوین سه راه شهرداری ساختمان پزشکان دکتر جامعی 
2223142
3
17302 حسینعلی  خائف پناه  قزوین خ فردوسی نبش ک نسترن ساختمان پزشکان البرز 
2224886
4
19057 علیجان  خواجه قزوین خ آزادی روبروی هلال احمر ساختمان پزشکان 
2224717
5
22508 عبدالرضا  غفاری قزوین خ سعدی روبروی بانک رفاه 
2232298
6
22597 محمد مهدی  محمد حسنی قزوین خ آزادی ساختمان پزشکان روزبه 
2225455
7
23415 سید ضیاءالیدن  عظیمی قزوین سه راه خیام اول ک حمام پام ساختمان مهر 
2228984
8
26861 محسن  ترابی قزوین میدان آزادی ساختمان پزشکان آزادی
2225482
9
29210 شهرام  ملک زاده  قزوین خ بوعلی نرسیده به چهارراه خیام ساختمان پزشکان آتیه ساران 
2229737
10
31679 سید علی  سجادی قزوین خ فردوسی شمالی ساختمان پزشکان دهخدا
3329200
11
34804 محسن  صفاری زاده  قزوین خ بوعلی روبروی بیمارستان بوعلی 
2236692
12
39262 امیر فرخ کلهر قزوین خ فردوسی ک حمام ساختمان پزشکان دی واحد 7
2236040
13
46362 احمد گل آقایی درزی
14
62997 محمدجواد ریحانی قزوین خ خیام ساختمان پزشکان مهر
15
64289 زاگرس منصورپور
16
82032 رامین استوار قزوین خ فردوسی بالاتر از سه راه شهرداری ساختمان آریا پ107
17
84302 حمیدرضا  ابوعلی گله داری قزوین بیمارستان شهیدرجائی
3335800
18
93802 سید علیرضا امین جواهری قزوین بیمارستان شهید رجایی