جراح مغز و اعصاب

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
افسون  صدیقی
2
17433 محمود کاغذچی قزوین خ خیام شمالی ساختمان پزشکان رازی
3336736
3
24466 ایرج بمانا قزوین بیمارستان ذکریای رازی بلوار شهید بابایی 
4
27287 سیدمهران  مولوی شیرازی قزوین خ بوعلی ساختمان پزشکان بوعلی
2227205
5
28903 سیدمحسن حسنی برزی قزوین خ فردوسی جنب آزمایشگاه رازی 
2223012
6
36959 مسعود پوستی
7
37271 علیرضا پیروزبخت قزوین خ دهخدا جنب بیمارستان دهخدا ساختمان دهخدا ط2
3354444
8
54204 امیرعباس قاسمی
3685864
9
67325 مجید  خراسانیان قزوین خ فردوسی ک امیر امجد ساختمان پزشکان سلامت
2247555
10
97222 محمد صیادنصیری قزوین بیمارستان بوعلی بخش اعصاب