داروساز

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
حمیده تفضلی قزوین غیاث اباد معاونت غذا و دارو
2
حامد کلانتری قزوین تاکستان شبکه بهداشت و درمان
3
مریم  لشگری قزوین خ شهدا بعد از مسجد جامع پ 38
2566020
4
مهرعلی نوذری قزوین خ دانشگاه بالای درمانگاه رازی
5
د ـ 15020 انسیه جنت آبادی
6
د -14167 افشین هرندی زاده قزوین بیدستان خ 16 متری امام خمینیروبروی داروخانه هرندی
7
دـ 2298 منصوره فتحی قزوین خ نادری شمالی داروخانه شبانه روزی دکتر فتحی
3333750
8
د-10047 سیدرضا مرتضوی قزوین خ نوروزیان ک22 پ 107
3671714
9
د-1005 احمد مشیری قزوین شهرک کوثر خ شهیدمحلاتی
3775585
10
د-10071 محسن گروئی قزوین انتهای خ فلسطین غربی داروخانه فارابی
3331659
11
د-10113 طاهره عابدی قزوین انتهای بلوار آزادگان دکتر عابدی
3668760
12
د-10173 مهتاب مرادی چانی قزوین غیاث آباد معاونت درمان ودارو
3670041
13
د-10351 محمدرضا مهدوی نیا محمدیه بلوار مطهری ط زیرین درمانگاه پاستور
2822568434
14
د-10500 پروین اکبرزاده لاله قزوین غیاث آباد معاونت درمان و دارو بخش دارویی
3673213
15
د-10565 عزت قاسمپور
16
د-10847 لیلا زنده طلب آوج خ امام
2824622926
17
د-10862 مرجان کاکاوند محمدیه تأمین اجتماعی
2822562422
18
د-10896 حمید شادی فر
2243666
19
د-11160 شیما خاجی شهرصنعتی البرز حکمت 8 شرکت داروسازی البرز دارو
2822223999
20
د-11251 بهاره سیدبقائی
21
د-11546 علی حاجی احمد قزوین خ نادری جنوبی طبقه همکف ساختمان پزشکان مهرگان داروخانه نادری
2237948
22
د-11586 فاطمه رستمی قزوین خ نادری جنوبی طبقه همکف ساختمان پزشکان مهرگان داروخانه نادری
2222999
23
د-11660 مونا صادق زادگان قزوین خ طالقانی بیمارستان کوثر 
24
د-11745 فرخنده معلمی پور شال بلوار امام خمینی داروخانه ولیعصر
2824412120
25
د-11768 امیررضا نوروزی قزوین خ فردوسی جنوبی داروخانه صالح
2224969
26
د-11809 پریناز  احمدی قزوین غیاث آباد معاونت درمان و دارو بخش دارویی
3673213
27
د-11810 حمید محمدرحیمی
28
د-1239 غلامرضا علی اکبر تهرانی قزوین آبیک داروخانه شبانه روزی دکتر روز بهانی
2822890879
29
د-12405 هادی مهرگان قزوین محمدیه منطقه 2 نبش کوچه 10 داروخانه دکتر مهرگان
2577308
30
د-12473 حمیدرضا ایزدپناه قزوین درمانگاه شهدا وابسته به نیروی انتظامی قزوین
2220164
31
د-12641 شراره هرندی زاده قزوین خ جانبازان خ ایران داروخانه غفاری
32
د-12705 منیژه آهنی تاکستان خ شهیدرجائی بیمارستان امیرالمومنین
02825220101- 6
33
د-12820 غلامحسین مهرعلیان قزوین بلوار طالقانی داروخانه 13 آبان
2245253
34
د-12846 نگین حیات غیب قزوین بلوار آزادگان معاونت غذا و دارو
3670031
35
د-12889 محبوبه درویش درگاه
36
د-12904 پرستو میرزابیگی قزوین معاونت دارو و غذا
3673213
37
د-13009 نفیسه راسخ نژاد
38
د-13020 رضا آهنگری کهن
39
د-13494 روشنک  هرندی زاده
40
د-13513 پریا عطاران آبیک
41
د-13703 علی غلامی پوراقدامی قزوین خ مینودر فلکه دهخدا درمانگاه مینودر
42
د-13790 شیوا مهیار
43
د-13893 مهرداد امجدی قزوین خ خیام داروخانه خیام
3332107
44
د-13898 مریم امیری
45
د-13964 علی نظری
46
د-13973 محبوبه لطفی نیا
47
د-14376 مهرداد نجاتیان
48
د-14442 سلکا ساربانها
49
د-14568 شبنم همتی
50
د-14653 سهراب غیاثوند
51
د-14667 علیرضا سرداری
52
د-14827 مریم لشگری قزوین بوعلی داروخانه خانم دکتر عصمت عزیزی
53
د-14940 مریم نیک محمدی
54
د-14997 مهناز عطار شریفی
55
د-15064 فاطمه مجید پور  قزوین بلوار آزادگان ساختمان معاونت درمان و غذا
56
د-15155 فاطمه صراف زاده جوادی
57
د-15182 مریم رحیمی رحیم آبادی
58
د-15200 علیرضا قلعه
59
د-1588 محمودرضا شیرودی قزوین خ دهخدا نبش ک یاس داروخانه دکتر شیرودی
3347710
60
د-2039 ربابه صابونیها قزوین خ منتظری داروخانه دکتر صابونیها
2561080
61
د-2047 فرح مولائی زیباشهر منطقه1 بلوار مطهری داروخانه دکتر مولایی
2822561922
62
د-2315 حسین اسمعیلی
3326782
63
د-2376 عباس بابائی قزوین خ فردوسی جنوبی داروخانه دکتر بابائی
2222306
64
د-2398 سکینه معیری قزوین سه راه خیام نبش ک حمام پاک داروخانه دکترمعیری
2240203
65
د-2603 زهرا گلنار قزوین خ خیام ک اول داروخانه دکتر گلنار
2234645
66
د-2785 فاطمه سررشته داری قزوین خ خیام شمالی داروخانه دکتر سررشته داری
3325145
67
د-2924 محمدعلی برزگر ملائی بوئین زهرا خ طالقانی ساختمان پزشکان 
2824223232
68
د-2950 سیدبهاء الدین اسلامی آبیک سه راه احمدآباد داروخانه دکتراسدی
2822897979
69
د-2970 کامیار  هدایتی محمدیه خ امام حسین داروخانه دکتر پور هاشمی
2822566265
70
د-3099 ناصر بهادران الوند خ امام خمینی پ 525
2822225040
71
د-3262 سودابه غفاری قزوین فاز2 جانبازان خ سی متری داروخانه دکتر غفاری
3680296
72
د-3362 محسن پورهاشمی محمدیه خ امام حسین پ76
2822566265
73
د-3588 علی درگاهی قزوین میدان آزادی ابتدای خ نادری  داروخانه دکتر درگاهی 
2224119
74
د-3609 نقی کاراگاه قزوین میدان آزادی نبش بن بست مینا
2239100
75
د-3821 مرتضی کولجی قزوین خ فردوسی بیمارستان دهخدا داروخانه دهخدا
3321880
76
د-3872 سیدحسین شهاب زاده قزوین خ کوثر میدان 2 ب16
77
د-3894 نرگس مولوی
78
د-4165 جهانگیر سیاهکلی قزوین خ فردوسی داروخانه دکتر سیاهکلی
2223383
79
د-4174 مژگان قندچی قزوین خ هلال احمر داروخانه دکتر قندچی
2222305
80
د-4188 مژگان مرتضی پور قزوین خ طالقانی روبروی دبیرستان رفیع
2237573
81
د-4250 طهماسب قمری قزوین خ سعدی داروخانه دکتر قمری
2556550
82
د-4268 اکرم نصیری زاده
83
د-4456 افسانه علی محمدیها
84
د-4533 کامبیز غفاری محمودآباد نمونه ایستگاه سوم جاده 
2822266665
85
د-4863 رامین بکرانی قزوین خ خیام نبش بوعلی داروخانه خیام
3332107
86
د-5010 حسنعلی عامری زاده بوئین زهرا خ معلم شرقی 
2824222454
87
د-5026 مستانه پاشا قزوین خ خیام داروخانه دکتر پاشا
3344449
88
د-5377 علیرضا شکرگزار الوند ابتدای خ امام خمینی پ 700
2822220253
89
د-5381 ابراهیم کولجی قزوین خ نادری داروخانه دکتر کولجی
2229445
90
د-5465 بهجت امینی قزوین چهارراه بوعلی وفردوسی داروخانه دکتر امینی
2221535
91
د-5478 علی کاراگاه قزوین چهارراه بوعلی وفردوسی داروخانه دکتر امینی
2221535
92
د-5569 شهرام اعتضادی قزوین خ آبشار روبروی بانک صادرات
3323639
93
د-5660 مجید قندچی قزوین خ هلال احمر مقابل ساختمان هلال پ 24
2223305
94
د-5756 کامبیز جلیلوند آبیک بلوار طالقانی روبروی بانک ملت داروخانه دکترجلیلوند
2822822291
95
د-5902 طیبه دستجردی  قزوین خ پادگان داروخانه دکتر دستجردی
3324565
96
د-5981 سیدمهدی عقیلی قزوین خ حیدری جنب درمانگاه امام سجاد داروخانه دکتر عقیلی
3350625
97
د-6068 کامبیز شقاقی خاکعلی خ ولیعصر داروخانه دکتر شقاقی
98
د-6242 امیر علی جعفری آبیک خ عارف غربی درمانگاه تأمین اجتماعی 
2822827145
99
د-6359 امیررضا اخوان مینودر فلکه دهخدا داروخانه شبانه روزی اخوان
3782034
100
د-6630 مصطفی حسینمردی
101
د-6783 عصمت عزیزی علویچه قزوین خ بوعلی روبروی بیمارستان بوعلی داروخانه 
2233973
102
د-6816 غلامرضا جعفری منش قزوین خ فردوسی ک حمام پاک داروخانه دکترجعفری
2233511
103
د-6857 سیما یوسف نژاد الوند خ امام خمینی پ 700
2822220253
104
د-6932 سیداسمعیل رضوی روحانی قزوین خ منتظری قدیم نرسیده به چهارراه روبروی مسجد لعل
2561177
105
د-702 محمدمهدی فائزی قزوین خ راه آهن 200 متر بعداز پل
2550230
106
د-7021 فیروزه بروجردی شهرصنعتی البرز خ حکمت 8 شرکت البرز دارو
2822222403
107
د-7091 سیروس میرزائی چوپانی شهرصنعتی البرز خ حکمت 8 شرکت البرز دارو
2822223999
108
د-7101 فاطمه رحیمی اتانی قزوین مینودر بلوار صیاد شیرازی درمانگاه امیرالمومنین داروخانه دکتررحیمی
3784253
109
د-7117 مریم نورخیز قزوین بیمارستان قدس
3334807- 10
110
د-7250 صدیقه یحیایی بیدستان خ 16 متری امام داروخانه دکتر یحیایی
2822324217
111
د-7256 سیدفرید لامع قزوین خ آزادی داروخانه شهیدی
2222929
112
د-7343 منوچهر عزیزی قزوین خ نادری داروخانه دکتر عزیزی
2223671
113
د-7473 الهام پایروند اقبالیه خ امام خمینی روبروی بانک صادرات
2825422141
114
د-7474 سیداحمد حاجی سید ابوترابی شهرصنعتی البرز شهرالوند خ 10متری جنب داروخانه البرز
2822222470
115
د-748 محمد وحدانی شهرک چوبیندر داروخانه 
2442571
116
د-7524 محمد ژاله حلاجی الوند خ جمهوری جنب ایستگاه نصرت آباد
2822225393
117
د-7527 گیتی یوسفی قزوین خ نادری شمالی داروخانه رازی
3337100
118
د-7873 فرزاد پیرویان قزوین بلوار میرداماد خ مفتح معاونت دارو وغذا
3670041
119
د-7945 کیانوش فردی قزوین مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
3342006
120
د-8016 بشری صبری قزوین خ خیام شمالی داروخانه اقبال
3335300
121
د-8038 رضا کرم پور آبیک خ طالقانی داروخانه شبانه روزی دکتر کرم پور
2822822316
122
د-8184 سیدکمال الدین شجاعی قزوین خ خیام روبروی پاساژ خیام 
2223018
123
د-8206 پیروز کارگر قزوین ح شهید منتظری داروخانه دکتر حضرت فاطمه
2561177
124
د-8322 حسین نوروزی قزوین خ فردوسی جنوبی داروخانه صالح
3332107
125
د-8577 پیام پورهاشمی قشلاق 10 کیلومتری آبیک داروخانه دکتر 
2822862355
126
د-8589 ناصر باباخداوردی اقبالیه خ امام خمینی جنب مجتمع پزشکی مهدی
2825422462
127
د-8837 مسعود  کلاهدوزها اقبالیه خ امام خمینی روبروی بانک ملی 
2825425977
128
د-8953 بهزاد سلمانی صادقی قزوین خ پادگان بیمارستان شهید رجائی 
3320106
129
د-8974 امید کاراگاه قزوین خ فردوسی نبش ک امیرامجد پ200
2230401
130
د-9081 زهره خزانه ای قزوین خ امام خمینی داروخانه دکتر عزیزی
2222671
131
د-9127 مریم بختیاری قزوین خ هلال احمر داروخانه هلال احمر
2237948
132
د-9236 عزت اله پناهی شال بلوار امام خمینی داروخانه دکتر پناهی
133
د-9585 آرش سیدی
134
د-9661 سیدحسین شهریارالملکی قزوین شرکت داروسازان قزوین
3331468
135
د-9847 خدیجه یعقوبی البرز بازارچه طالقانی داروخانه دکتر یعقوبی
2822241399
136
د-986 رضا خزائلی قزوین خ خیام ساختمان پزشکان مهر
137
د-989 سیدمجید رضوی
138
د-9892 عطیه خالقی نژاد قزوین  مینودر فلکه دهخدا درمانگاه شبانه روزی مینودر داروخانه دکتر اخوان 
3782034
139
د-994 محمود فرج زاده قزوین خ آزادی داروخانه دکتر فرج زاده 
2225678
140
د-995 مسعود  فرخی الوند میدان امام 8 متری مطهری
2822222556
141
د-996 محمد قاسمی قزوین فلکه شهدا داروخانه شفا
2555520
142
د-998 صدیقه کلانتری قزوین خ بوعلی داروخانه شبانه روزی قانون
143
روح اله قموشی روح اله قموشی دانسفهان خ بسیج داروخانه رازی
2824534109
144
زهرا شیشه چی ها زهرا شیشه چی ها قزوین خ بوعلی داروخانه قانون
2226474
145
سیداحمد میررحیمی سیداحمد میررحیمی قزوین خ شهدا داروخانه مهدی
2573555