رادیولوژی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
12916 عباس قدیمی قزوین خ نادری جنوبی ساختمان روزبه رادیولوژی نادری 
2224736
2
15448 ادمون نجیبی قزوین خ نادری جنوبی ساختمان پزشکان روزبه رادیولوژی نادری
2224736
3
16550 سیدمحمدحسن کاظمی یزدی هشتگرد
2624235060
4
18457 عبدالکریم منصوری قزوین چهارراه فردوسی رادیولوژی بوعلی
2224264
5
20168 طاهر زبیری
6
2144 علی محمد غزنوی قزوین خ سعدی ساختمان پزشکان سعدی 
2226426
7
22521 قوام الدین قوامی قزوین خ خیام شمالی نبش ک 48 ساختمان کاج ط 1
3345630
8
32567 داود جلولی قزوین خ طالقانی نرسیده به سه راه خیام مرکز رادیولوژی قزوین
2225547
9
34747 محمدحسین جباری قزوین سه راه شهرداری ساختمان دکتر جامعی 
2224145
10
37179 سیمین میرکمالی قزوین خ عدل نرسیده به چهارراه عدل نبش ک یاسمن
3336336
11
43598 آناهیتا مرامی قزوین خ فردوسی ساختمان دکتر جامعی 
2221609
12
50985 حمیدرضا خیرخواهان قزوین خ بوعلی شرقی ساختمان شهریارمرکز رادیولوژی سینا
3326780
13
55634 سید رضا مجابی قزوین خ بوعلی کلینیک سونوگرافی سینا
3326780
14
61608 مهران حاجی بابائی
15
62225 هومن نجفی قزوین آبیک شهرک قدس خیابان بیست متری بیمارستان ولیعصر
2898005
16
69591 حبیب اسمعیلی صیقل دهی قزوین تاکستان بیمارستان تامین اجتماعی
17
71399 فرهاد  گیویان قزوین بیمارستان شهیدرجائی
3335800
18
78239 لیلا فتحی قزوین خ بوعلی چهارراه خیام رادیولوژی سینا
3326780
19
79165 مریم تفنگ چی ها
20
79438 مریم میرزایی
21
81806 شهرزاد دادگری
22
83038 پونه بهنیا قزوین بیمارستان قدس
3334807- 10
23
83977 فاطمه  خانعلی قزوین خ طالقانی بیمارستان کوثر 
2236374
24
89098 زهرا غنچه
25
89934 رقیه بردال دانشکده دندانپزشکی بخش رادیولوژی
26
91260 ژیلا نجاری الموتی
27
91260 ژیلا نجاری الموتی
28
9201 پریرخ یزدانیان قزوین خ خیام چهارراه شهرداری رادیولوژی خیام 
2224769
29
98669 فرهاد اقمشه
30
غ-163 رامش ناراین ماتور الوند بلوار 22 بهمن رادیولوژی دکتر ماتور
2822232022