عفونی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
18623 مینا آصف زاده  قزوین خ هلال احمر ساختمان پزشکان 
2228999
2
22255 رضا قاسمی برقی قزوین سبزه میدان ساختمان آزادی 
2220624
3
22514 کیوان  امیری خورهه الوند خ امام خمینی ک10 جنب داروخانه البرز
2822223350
4
38924 فاطمه فیروزی