علوم آزمایشگاهی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آ- 1128 حسن  منتظری  آبیک خ طالقانی پاساژ مرکزی ط 2 
2822822829
2
آ- 241 رقیه  نوری  آبیک خ طالقانی بلوار طالقانی روبر بلوار امام پ 258
3
آ- 850 ایران  کی مرام  قزوین خ فردوسی بیمارستان دهخدا 
3330551
4
آ- 860 مجید  شمس بوئین زهرا خ طالقانی ساختمان پزشکان 
2824224431
5
آ-120 محمدمهدی دانشی قزوین خ دانشگاه بین ک 25 و 26 آزمایشگاه دانش 
3665666
6
آ-1391 مهرزاد سرائی
7
آ-1459 مجید  سیرتی ثابت
8
آ-1675 عباسعلی اسکندریان
9
آ-227 غلامرضا درگاهی قزوین چهارراه شهرداری روبروی ساختمان پزشکان پاستور 
2237481
10
آ-234 حمید ثقفی شهرک اقبالیه خ امام روبروی بانک ملی پ 388 آزمایشگاه مهر
2825424141
11
آ-2411 اکبر کشاورز ریاضی
12
آ-352 سیدمحمدمهدی حاجی سید جوادی قزوین چهارراه نادری شمالی مقابل درب اورژانس بیمارستان بوعلی
3338666
13
آ-37 عفت جلیلوند قزوین فلکه سپه روبروی امامزاده سلامگاه 
2559900
14
آ-424 علی اکبر حاجی سیدجوادی قزوین شهرک ولایت ک 4 درب اول جنوبی
15
آ-444 نسرین ایرانی محمودآبادنمونه بلوار خامنه ای جنب پل هوایی آزمایشگاه ایران نوین
2822263020
16
آ-445 سیدمحمدحسین پور احمدی تاکستان خ امام خمینی روبروی شهرداری ساختمان توحید
2825239788
17
آ-910  حمید بهرامی
18
ع-آ-285 محمدشهرام نوروزی بیدستان خ16متری آزمایشگاه دکتر نوروزی
19
ع-آ-320 حسین عقیلی قزوین خ فردوسی پائین تر از چهارراه بوعلی
2221299
20
ع-آ-726 زهرا قاضیان قزوین سه راه خیام جنب بامک مسکن پ283 ط1
2230836