قلب

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
10158 بهمن مترجم بیمارستان رحیمیان
2229701- 5
2
11266 حبیب اله جامعی قزوین خ فردوسی سه راه شهرداری ساختمان دکتر جامعی
2228373
3
16935 فیض اله عسگری قزوین خ خیام چهارراه شهرداری ساختمان پزشکان پاستور
2221771
4
20450 حسین بهروز عزیزی قزوین خ طالقانی پ39 
2229557
5
21539 داود کاتبی قزوین خ نادری ساختمان پزشکان روزبه 
2223897
6
26497 سیما سیاح قزوین میدان آزادی جنب سینما ملت بن بست مینا ساختمان آزادی 
2222805
7
26934 حمیدرضا جوادی قزوین خ خیام ساختمان پزشکان چهلستون ط 2 واحد9
2222060
8
28304 مرتضی  ابراهیمی قزوین خ فردوسی ساختمان پزشکان فردوسی
2228872
9
33791 سعید مرادی قزوین خ فردوسی ابتدای ک امیر امجد 
2236750
10
39155 محمدمهدی دائی قزوین خ بوعلی روبروی بیمارستان بوعلی ساختمان پزشکان سینا
2233736
11
41359 حمیدرضا زارع پور 
12
70456 طیبه بستانی املشی
13
70630 سروش  عطاران
14
74859 محمد فتوحی سیاه پیرانی قزوین خ بوعلی بیمارستان بوعلی بخش قلب
3332930
15
90164 غلامحسین فاتحی گنزق قزوین خ بوعلی بیمارستان بوعلی
3332932
16
90836 مژگان باقری قزوین آبیک بیمارستان ولیعصر آبیک
2822898001
17
93636 مهدخت  رضایی اقبالیه بلوار امام خمینی جنب داروخانه دکتر پایروند