متخصص دندانپزشک

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
101148 بیتا میرسلطانی
2
101377 صدیقه  رهروتابان قزوین دانشکده دندانپزشکی 
3
110924 فهیمه  کوشکی قزوین بلوار با هنر دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی بخش کودکان
3353061
4
112780 سمیرا بصیر شبستری قزوین کلینیک ویژه تخصصی بوعلی شهید بلندیان 
5
22775 جلال الدین حمیصی قزوین خ فردوسی ساختمان پزشکان بوعلی
2220386
6
27594 پرویز پدیسار قزوین چهارراه خیام اول خ بوعلی ساختمان پزشکان ابن سیناط1
3345533
7
28596 مستانه جواهری قزوین خ فردوسی جنب بانک تجارت ساختمان پزشکان دهخدا
3323454
8
29409 محمود کاظمی قزوین سه راه خیام ساختمان پزشکان چهلستون 
9
29981 منصور خراسانی قزوین خ خیام بالاتر از چهارراه شهرداری ک شهید قنچی(خضری) ساختمان پزشکان جم ط1واحد3
2240737
10
32217 فرشید رایتی
11
35127 افشین  شریفی قزوین تقاطع فردوسی و بوعلی ساختمان فردوسی 
2228872
12
38087 مامک عادل
13
44354 آسیه مظفری قزوین میدان آزادی خ هلال احمر ساختمان پزشکان مرکزی ط2
2226961
14
46333 محمدرضا  ناصح  قزوین خ فردوسی شمالی ساختمان دهخدا  ط4
3328844
15
48993 کتایون برهان مجابی قزوین خ خیام شمالی ک شایان پ 4
3340554
16
49738 حسین تفضلی شادپور قزوین چهارراه خیام اول خ بوعلی ساختمان پزشکان ابن سیناط2
3337277
17
51268 پرویز ذلقدری
18
51742 عباس صالح وزیری
19
55277 فاطمه  نعمت الهی
20
56696 فروزنده خیری
21
58812 مژگان  علاالدین 
22
59916 مهرناز شایلدی قزوین خ خیام بن بست میعاد پ332
3330963
23
61343 حبیب خلیل خانی قزوین خ بوعلی شرقی نبش شادمان پ74
2225317
24
63690 رؤیا ناصح قزوین خ فردوسی جنب بیمارستان دهخدا ساختمان دهخدا
3328844
25
63770 مرجان بلبلیان قزوین چهارراه خیام اول خ بوعلی ساختمان پزشکان ابن سیناط2
3334380
26
64940 شیما آاعلایی قزوین خ طرح آبیاری دانشگاه علوم پزشکی دندانپزشکی
3353061- 3
27
65732 سیدمحمدابراهیم موسوی سجاد قزوین چهارراه خیام ساختمان پزشکان آتیه
28
66391 مهین بخشی قزوین سه راه خیام ساختمان چهلستون 
2230409
29
68622 ندا حاجی حسنی قزوین خ فردوسی شمالی ساختمان پزشکان دهخدا
30
68826 سپیده مجذوبی
31
70041 امیرحسین مجیدی
2243422
32
73624 ندا پیشوا قزوین ساختمان چهلستون
2240423
33
76388 افسانه شاهرخی راد
34
76822 سیدداود صادقی
35
77843 فرناز فلاح زاده
36
78989 علی طیبی قزوین خ خیام ساختمان جم
2243180
37
79217 پوپک معصومی قزوین دانشکده دندانپزشکی 
3353064
38
79231 فرنوش فلاح زاده  قزوین خ خیام ک خضری ساختمان پزشکان جم واحد10
2243180
39
79263 پرنیان کریمی یگانه قزوین خ فردوسی نبش ک امیرامجد ساختمان صدف
2241148
40
80516 جمشید پورصمیمی قزوین خ بوعلی شرقی بین اول پادگان و خیام نبش بن بست شادمان پ74
2225317
41
85310 حسین اخوی زادگان
42
86109 مریم یزدی زاده قزوین دانشکده دندانپزشکی 
43
87079 فرزانه حسینی قزوی دانشکده دندانپزشکی
44
87727 بهمن درخشان
45
92293 شیوا رضوی قزوین خ فردوسی با لاتر از خ امیرامجد نبش ک امیرامجد ساختمان نسترن
2243422
46
93003 عاطفه یوسفی جوردهی
47
95266 محمد محمدی خوشرو
48
97419 ابوالفضل قربانی
49
97700 منصوره عباسی قزوین دانشکده دندانپزشکی 
3353064
50
98523 حسن آذان گو خیاوی