استخر سرپوشیده

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آریان سالنهای رشته های خاص -
2
استخرشاهد سالنهای رشته های خاص بنیادشهید
3
استخرشهیدجوادنیا سالنهای رشته های خاص نیروی انتظامی
4
استخرلشگر16زرهی سالنهای رشته های خاص ارتش
5
الهیه سالنهای رشته های خاص -
6
بهاران سالنهای رشته های خاص -
7
شهید رجایی سالنهای رشته های خاص قزوین - بلوار آیت‌اله خامنه‌ای - جنب اداره کل تربیت بدنی
8
مجموعه جانبازان سالنهای رشته های خاص -
9
مجموعه خواهران سالنهای رشته های خاص -
10
مجموعه غدیر سالنهای رشته های خاص قزوین - بلوار شهیدبهشتی - اول غیاث‌آباد - مجموعه ورزشی غدیر