تنیس

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تنیس دانشگاه امام خمینی زمینهای ورزشی -
2
تنیس لشگر16زرهی زمینهای ورزشی ارتش
3
زمین خاکی تنیس 1 زمینهای ورزشی قزوین - مینودر - بلوار صیاد شیرازی - جنب هتل ورزش
4
زمین خاکی تنیس 3 زمینهای ورزشی قزوین - مینودر - بلوار صیاد شیرازی - جنب هتل ورزش
5
زمین خاکی تنیس4 زمینهای ورزشی قزوین - مینودر - بلوار صیاد شیرازی - جنب هتل ورزش
6
شماره2(خاکی) زمینهای ورزشی قزوین - مینودر - بلوار صیاد شیرازی - جنب هتل ورزش
7
غدیر زمینهای ورزشی قزوین - بلوار شهیدبهشتی - اول غیاث‌آباد - مجموعه ورزشی غدیر (زمین خاکی )