تنیس روی میز

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
مجموعه غدیر سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16) قزوین - بلوار شهیدبهشتی - اول غیاث‌آباد - مجموعه ورزشی غدیر (بین المللی)