باطری سازی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
حبیب اله افشاری حبیب اله افشاری قزوین جاده قدیم تهران روبروی چلوکبابی ملی
2
یداله ملاحسینی یداله ملاحسینی قزوین بلوارمیرزا کوچک خان کوچه شهید حسینی
2522202
3
آقاجانی ازدینی مصطفی مصطفی آقاجانی ازدینی محمود آباد نمونه خیابان خامنه ای بین خیابان فلاح و فکوری
4
ابوالفضل سالک ابوالفضل سالک قزوین خیابان راه اهن جنب مسجد طاق بهلول
2562222
5
ابوالفضل طیبا ابوالفضل طیبا قزوین خیابان تهرانقدیم گاراژ روحانی
6
احمد چمانی احمد چمانی قزوین کمربند ی ترانزیت جنب سازمان ترافیک
7
احمد عبدالخالقی احمد عبدالخالقی قزوین خیابان تهران قدیم گاراژ خاورمیانه
2565088
8
احمد قنبری احمد قنبری اقبالیه خیابان امام روبروی مسجد امام حسین
9
احمد نائب لوئی احمد نائب لوئی قزوین اسدابادی جنب گاراژ نوروزیان
2556244
10
احمدی اکبر احمدی قزوین اسدابادی گاراژ خورشید
11
اسفندیاری امان اله اسفندیاری قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - گاراژ البرز
2233781
12
افشار رجبعلی افشار قزوین کمربندی ترانزیت جنب نوبیلی
2562745
13
اکبر خیری فرد اکبر خیری فرد قزوین خیابان اصفهان جنب گاراژ باباگیلک
14
اکبر قنبری اکبر قنبری اقبالیه خیابان امام روبروی ایستگاه سنگبری
15
اکبرشاهی جمشید اکبر شاهی قزوین بلوار خامنه ای گاراژ کارواش
16
اله یاری کشمرزی مجتبی اله یاری کشمرزی اقبالیه خیابان امام روبروی نمایشگاه اتومبیل جوادی
17
امانیان خسرو امانیان قزوین جاده قدیم تهران جنب گاراژ وحدت
2554230
18
امیر محمدی امیر محمدی قزوین بلوار خرمشهر جنب کوچه دلگشاد
2525666
19
انبارلوئی ولی اله انبارلوئی قزوین میرزاکوچک خان جنب کوچه زندارمری
2237783
20
ایراندوست محمد ایراندوست قزوین بلوار خامنه ای جنب هتل طوس
2243605
21
بابائی چگینی سید نعمت بابائی چگینی قزوین میرزاکوچک خان جنب گاراژ اصلانها
2224882
22
باباخانیا جهانگیر باباخانیا قزوین کمربندی ترانزیت روبروی نوبیلی
2551847
23
باطری سازی صفر چگینی سید صفر بابائی چگینی قزوین - خ میرزا کوچک خان - جنب گاراژ اصلانها
24
باطری سازی عدل خانقاه بهنام عدل خانقاه قزوین بلوار خامنه ای گاراژ سلطانی
25
باقرابادی مهدی باقرابادی قزوین جاده قدیم تهران گاراژ روزبه
26
بهشتی مقدم جواد بهشتی مقدم خیابان ایت اله کاشانی جنب کوچه والفجر 5
2576693
27
پایلوند جعفر پایلوند قزوین اسدابادی جنب گاراژ سوهانی
2560206
28
جعفر مرادی جعفر مرادی قزوین خیابان تهران قدیم جنب گاراژ جانعلی
29
حاج فتحعلی علی اکبر حاج فتحعلی قزوین منتظری قدیم مقابل مسجد دباغان
2551666
30
حاجی کریمی محمد حسین حاجی کریمی قزوین خیابان میرزاکوچک خان جنب تراشکاری احد
31
حامد اویسی حامد اویسی قزوین خیابان منتظری جدید گاراژ اویسی
2556367
32
حبشیها رحیم حبشیها قزوین اسدابادی گاراژ مولائی
2554348
33
حسن برزگر فارسیانی حسن برزگر فارسیانی اقبالیه خیابان امام روبروی سنگبری
34
حسن طاهرخانی حسن طاهرخانی قزوین خیابان باغ دبیر مقابل اتش نشانی
2569331
35
حسن طیبا حسن طیبا قزوین اسدابادی گاراژ صداقت
36
حسین چرچی زاده غلامی حسین چرچی زاده غلامی قزوین میرزاکوچک خان گاراژ ارازخانی
2233804
37
حسین خمسه حسین خمسه قزوین اسدابادی روبروی شیشه چی
2569450
38
حسین زینلی حسین زینلی قزوین بلوار میرزا کوچک خان مقابل آهن فروشی اره چی
39
حسین نظری مجرد حسین نظری مجرد اقبالیه خیابان امام روبروی کوچه نجفی
40
حشمتی فرد رجب حشمتی فرد قزوین اسدایادی جنب گاراژ سعادت
2223793
41
خدابخش محمدعلیخانی خدابخش محمدعلیخانی قزوین خیابان امام گاراژ ثلاث
2231672
42
خشکباری نورعلی خشکباری قزوین اسدابادی جنب گاراژ صداقت نو
2573065
43
خوانساری عبدالرحمن خوانساری قزوین خیابان مولوی کوچه برمکیک
2559521
44
خورشی علی اکبر خورشی قزوین فلکه تهران قدیم گاراژ خاورمیانه
2552403
45
دربهانی نژاد علی دربهانی نژاد قزوین - خیابان اسدآبادی - گاراژ صداقت نو
2565486
46
درنشان مهدی درنشان قزوین خیابان امام گاراژ ایران
2222617
47
دزدگیر حسینعلی روح اله حسینعلی قزوین - خیابان میرعماد - جنب چهارراه عمران
3359025
48
ذوالقدر احمد ذوالقدر قزوین منتظری جدید مقابل میدان تره بار
49
رحمان جوراب بافان رحمان جوراب بافان قزوین خیابان اصفهان جنب کوچه ابراهیم پور
50
رحمانی مرتضی رحمانی قزوین بلوار خامنه ای جنب گاراژ کارواش
51
رحیم چیت سازان رحیم چیت سازان قزوین میرزا کوچک خان جنب دکورا
2243642
52
رضا احمدی رضا احمدی اقبالیه خیابان امام بالاتر از سنگبری
53
رضا اره ساز رضا اره ساز قزوین خیابان امام گاراژ طهماسبی سابق
2224161
54
رضا پور مجیدی محمد محمد رضا پور مجیدی قزوین بلوار شهید ابوترابی روبروی چلوکبابی ملی
55
رضا حاجی کرما رضا حاجی کرما قزوین کمربندی ترانزیت جنب سازمان ترافیک
56
رضا قنبری رضا قنبری قزوین میرزاکوچک خان جنب دکورا
2241929
57
رضا ملائی رضا ملائی قزوین خیابان نواب جنب مسجد محمد خان بیک
2522222
58
رضا نصیری ویه رضا نصیری ویه قزوین محمود آباد نمونه خیابان خامنه ای ایستگاه اول
59
زهرا شه بخش زهرا شه بخش قزوین خیابان اصفهان نبش کوچه ابوذر
09391860295
60
سارخانی حسین سارخانی قزوین میرزاکوچک خان جنب گاراژ سارخانی
61
سالک کاظم سالک قزوین خیابان تهران قدیم جنب گاراژ صحافیان
2552073
62
سالک فرد حسین سالک فرد قزوین میرزاکوچک خان جنب کوچه شهید حسینی
2220034
63
سالک فرد یوسف سالک فرد قزوین میرزاکوچک خان جنب گاراژ ماست بند
2227439
64
سعید فر عباس سعیدفر قزوین جنب چهارراه منتظری
2552492
65
سعید مرادیان سعید مرادیان قزوین روستای کورانه خیابان اصلی جنب اغذیه نگین
66
سعیدفر رضا سعیدفر قزوین میرزا کوچک خان مقابل گاراژ اره چی
2244443
67
سید عبدالصمد تقوی سید عبدالصمد تقوی قزوین منتظری جدید جنب بانک تجارت
2552894
68
سید قاسم حسینی سیدقاسم حسینی قزوین کمربندی ترانزیت جنب کوچه راشدی
2567641
69
سید کامران بابائی سید کامران بابائی قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ اصلانها
2243651
70
شاه محمدی علی شاه محمدی قزوین اسدابادی گاراژ نوروزیان
2558509
71
شهبازیان شعبان شهبازیان قزوین اسدابادی جنب گاراژ دلگرم
2232733
72
صادقی محمد حسین صادقی قزوین اسدابادی گاراژ صداقت نو
2570539
73
صفائی سعید رضا صفائی قزوین کمربندی خرمشهر روبروی تامین اجتماعی
2557099
74
صفدری عباس صفدری قزوین خیابان منتظری قدیم جنب گاراژ خشکباری
2561409
75
عابدی احمد عابدی قزوین اسدابادی مقابل گاراژ تویوتا
2553398
76
عبادی محمدحسین عبادی قزوین کمربندی ترانزیت جنب گاراژ یعقوبی
2560837
77
عباس علیزاده عباس علیزاده قزوین بلوار ازادگان کوچه 20 متری سونا
3675792
78
عباس یوسفی عباس یوسفی قزوین خیابان منتظری جدید نرسیده به خیابان تبریز
2569460
79
عزیزی محمد حسن عزیزی قزوین اسدابادی جنب گاراژ ناسیونال
80
عظیمی محمد عظیمی قزوین اسدابادی جنب فروشگاه مالکی
2556188
81
علمداری ایمان علمداری قزوین اسدایادی گاراژ صداقت
2560013
82
علی اکبر زکائی علی اکبر زکائی قزوین خیابان نواب مقابل حمام یاقوت
83
علی اویسی علی اویسی قزوین خیابان میرزا کوچک خان جنب چلوکبابی رفتاری
2227098
84
علی حضرتی علی حضرتی قزوین خیابان اصفهان جنب کوچه 24
85
علی محمد عبادی پور علی محمد عبادی پور قزوین بلوار خامنه ای جنب هتل مرمر
2554585
86
علی محمد ملکی الموتی علی محمد ملکی الموتی قزوین انتهای غیاث ابادضلع جنوبی میدان ایثارگران
87
علی مظاهری علی مظاهری خیابان منتظری قدیم گاراژ صداقت
88
علیپور داریوش علیپور قزوین بلوار خامنه ای جنب شرکت فولاد تراشان
89
علیرضا صفدری علیرضا صفدری قزوین اسدابادی گاراژ نوروزیان
2573966
90
غلامحسین سهراب قزوینی غلامحسین سهراب قزوینی قزوین جاده قدیم تهران گاراژ سوپر بنز
2242233
91
فرجاد علی فرجاد اسدآبادی جنب گاراژ
2553606
92
فرح زاده حجت اله فرح زاده قزوین اسدابادی مقابل گارار نوروزیان
2551192
93
قنبرزاده محمدعلی قنبرزاده قزوین اسدابادی نبش کوچه شیشه چی
2551619
94
کبیری محمود کبیری قزوین اسدابادی گاراژ نوروزیان
95
کشاورز قاسمی اسلام کشاورز قاسمی قزوین میرزاکوچک خان کوچه زاندارمری
96
کشاورز نجفی علیرضا کشاورز نجفی قزوین خیابان میرزاکوچک خان گاراژ سارخانی
97
مافی شیرازی غلامرضا مافی شیرازی قزوین بلوار خامنه ای جنب گاراژ شیرازی
2228162
98
مجتبی عبدالهی سروی مجتبی عبدالهی سروی قزوین خیابان شهدا گاراژ ایران
2552222
99
محمد رسول کفاش یزدی محمد رسول کفاش یزدی قزوین اسدابادی جنب گاراژ دلگرم
2226144
100
محمد صادق خمسه محمد صادق خمسه قزوین خیابان تهران قدیم روبروی لاستیک فروشی غنچه
2560460
101
محمد لالوها محمد لالوها قزوین خیابان اسدابادی گاراژ اتو پارس
2561684
102
محمد ملکی محمد ملکی قزوین خیابان میرزاکوچک خان گاراژ ایران اتومبیل
103
محمد نیا محرمعلی محمد نیا قزوین کمربندی ترانزیت جنب گاراژ حسام پور
2566517
104
محمدخانی موسی محمدخانی قزوین میرزاکوچک خان گاراژ اکبر تقوی
105
محمدرحیم حاجی کریمی محمد رحیم حاجی کریمی قزوین میرزاکوچک خان روبروی انبار کانادا
106
محمدرضا ایزددوست محمد رضا ایزددوست قزوین بلوار خامنه ای جنب هتل توحید
107
محمدرضا چریکی محمدرضا چریکی قزوین خیابان منتظری جدید مقابل گاراژ یزدیفر
2561392
108
محمدرضا فرح زاده ها محمدرضا فرح زاده ها قزوین خیابان تهران قدیم روبرو ی چلوکبابی اسلام فر
09354572958
109
محمدرضا کاظم خانی محمدرضا کاظم خانی قزوین جاده قدیم تهران گاراژ وحدت
110
محمدعلی مطهری نیا محمدعلی مطهری نیا قزوین بلوار شهید بهشتی
3353644
111
محمود ایار محمود ایار قزوین فلسطین شرقی جنب کوچه
3347156
112
محمود رئوف زاده محمود رئوف زاده قزوین خیابان تهران قدیم جنب گاراژ اقتصاد
2550022
113
محمودی ایت اله محمودی قزوین انتهای کوچه 21 دانشگاه
114
مرادیان علی مرادیان قزوین بلوار خامنه ای جنب چلوکبابی توحید
115
مرتضی سعیدفر مرتضی سعیدفر قزوین اسدابادی روبروی گاراژ نوروزیان
2553252
116
مرتضی سعیدفر مرتضی سعیدفر قزوین اسدابادی جنب گاراژ سرهنگ
117
مصطفی ابوترابی مصطفی ابوترابی قزوین کمربندی ترانزیت مقابل هتل کشاورز
2228998
118
مصطفی ایزدفر مصطفی ایزدفر قزوین نواب جنوبی مقابل شهرداری منطقه یک
2228035
119
مصطفی حنیفی مصطفی حنیفی قزوین خیابان شهید باهنر نرسیده به فلکه حسنپور
120
مصطفی کشاورز مصطفی کشاورز قزوین میرزا کوچک خان جنب گاراژ اصلانها
2234178
121
معمارنیا طاهر معمارنیا قزوین منتظری قدیم جنب سلامگاه
2566864
122
مهاجرین قشونی طاهرمهاجرین قشونی قزوین بلوار خرمشهر جنب اتش نشانی
123
مهدی آقاجانی مهدی اقاجانی قزوین خیابان امام گاراژ رحمانی
124
میر کاظمی علی اکبر میر کاظمی قزوین خیابان تهران قدیم گاراژ صحافیان
2569598
125
نمایندگی شرکت اتمیک (رضی) مجید رضی قزوین جاده تهران جنب گاراژ وحدت
126
نمایندگی صبا (رضی) یحیی رضی قزوین جاده قدیم تهران جنب گاراژ وحدت
127
وحید سعیدفر وحید سعیدفر قزوین کمربندی ترانزیت جنب سرای مجد
2575324
128
ولی اله عسگری ولی اله عسگری قزوین بلوار شهید باهنر نبش خیابان مجاهد
3325773
129
ولی اله کشاورز نجفی ولی اله کشاورز نجفی قزوین شهرک مینودر بلوار صیاد شیرازی جنب پمپ بنزین
130
ولی حیدری کلیشمی ولی حیدری کلیشمی قزوین محمود آباد نمونه خیابان خامنه ای ایستگاه دوم
131
ولی ریبع زاده ولی ربیع زاده قزوین اسدابادی گاراژ نوروزیان جدید
2567139
132
هوشنگ جمالی هوشنگ جمالی قزوین خیابان امام گاراژ مرندی