تراشکاری موتور خودرو

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
میل لنگ تراشی آریا صنعت حسین جهانگیری قزوین - دروازه رشت داخل گاراژ خورشید
2
میل لنگ تراشی ایران صنعت(رستم پور) محمدرضا رستم پور ملامحمدی قزوین -خیابان اسدآبادی -جنب گاراژ زرنگار -پلاک اصلی 134-فرعی 4
2557191
3
میل لنگ تراشی دقت قادر حسن زاده قزوین - خیابان اسدابادی دوراهی همدان خیابان صناعت گاراژ نوروزیان پلاک 34 اصلی 232 فرعی
2574200
4
میل لنگ تراشی دقیق بهرام بهرامی قزوین - خیابان اسد آبادی - مقابل شیشه چی -پلاک 133اصلی - 172 فرعی
2559702
5
میل لنگ تراشی رومیک رومیک تارویان هفتوانی قزوین - خیابان دروازه رشت روبروی پمپ بنزین
2243358
6
میل لنگ تراشی مدرن ملک زاده محسن ملک زاده قزوین- خیابان اسد آبادی -مقابل انبار غله -پلاک 334/140
2224208
7
میل لنگ تراشی نمونه (محمودی) داود محمودی قزوین -خیابان اسد آبادی- جنب گاراژ صداقت - پلاک 34
2551254
8
میل لنگ تراشی هنر (کائیدی) حسین کائیدی قزوین -دوراهی همدان- جنب باسکول نمونه- پلاک 6 فرعی
2554455