تراشکاری و فلزکاری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
( 281 ) تکنو نوین مجتبی نبوی فر قزوین - دوراه همدان گاراژ صداقت نو داخل گاراژ تراشکاری تکنو نوین
2569321
2
اشکور تراش عبداله عباسی لیاسی اقبالیه - خیابان امام روبروی اداره برق
02825425009
3
البرز ( مهران آتشی) مهران آتشی قزوین - جاده قدیم تهران قزوین نرسیده به سه راه شهرصنعتی روبروی کارخانه تیک تاک
4
البرز تراش مهدی فرساد قزوین -خیابان اسد آبادی جنب آهن فروشی پیله فروشهاپلاک166اصلی
2552953
5
پرسکاری علی اسکندری علی اسکندری قزوین- خیابان کمربندی ترانزیت- داخل گاراژ یعقوبی -پلاک اصلی40-فرعی 79
2567346
6
تراشکاری ابوالفضل رسولی فرد ابوالفضل رسولی فرد قزوین - خیابان نواب جنوبی- پلاک 84 - پلاک 3270-اصلی
2227277
7
تراشکاری رمضان رسولی فرد رمضان رسولی فرد قزوین-خیابان اسدآبادی-روبروی شیشه چی-پلاک اصلی 32-فرعی 89/128
2554331
8
تراشکاری صفی اله یاوری صفی اله یاوری قزوین -بلوارمیرزا کوچک خان -جنب گاراژ اصلانها -پلاک اصلی26 -آبی 421
2243682
9
تراشکاری ( علی موحد زاده) علی موحد زاده قزوین -خیابان اسد آبادی- داخل گاراژ صداقت- پلاک 4
2550572
10
تراشکاری ابراهیم امجدی ابراهیم امجدی قزوین- ابتدای منتظری قدیم- داخل گاراژ صداقت -پلاک 2786-اصلی
2569445
11
تراشکاری احد احد اله عباسی قزوین - خیابان دروازه رشت بلوار میرزاکوچک خان جنب کمیته امداد
2220233
12
تراشکاری احمد محمود(شیردل رعنا) محمود شیردل رعنا قزوین - خیابان میرزا کوچک خان-روبروی کوچه حسینی - پلاک اصلی 376
2222825
13
تراشکاری استیل تر اش تورج ابراهیمی قزوین -کیلومتر4جاده قدیم تهران مجتمع صنعتی شهید رجایی بلوارسمت چپ چهارمین کارگاه پلاک 69اصلی 23 فرعی
2558998
14
تراشکاری اسماعیلی علی اسماعیلی اقبالیه - خیابان امام خمینی روبروی بانک مسکن پلاک 177
02825423990
15
تراشکاری اصغر(شکیب نژاد) محمد جعفر شکیب نژاد قزوین - خیابان نواب جنوبی - رودخانه بازار - پلاک اصلی 80
2228276
16
تراشکاری اصغری دستجردی اردشیر اصغری دستجردی قزوین -جاده قدیم تهران -کیلومتر 4 مجتمع صنعتی شهید رجایی-پلاک اصلی69 - فرعی 32
2558269
17
تراشکاری افلاطونی نعمت اله افلاطونی قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ نوروزیان - پلاک 21 اصلی
2567918
18
تراشکاری البرز خاور(احمدکلانتری) احمد کلانتری قزوین - خیابان تهران قدیم- جنب گاراژ خاورمیانه- پلاک 1920الی 1922
2550644
19
تراشکاری الموتیان ابوالفضل الموتیان قزوین - خیابان اسدآبادی روبروی شیشه چی تراشکاری الموتیان
2554907
20
تراشکاری المهدی ( تیماجی) حمید تیماجی قزوین - جاده قدیم تهران قزوین مجتمع شهید رجایی جنب شرکت البرز متال
21
تراشکاری امین (سیدرضائی) سید رضا سیدرضائی قزوین - خیابان اسد آبادی - جنب گاراژ جباری - پلاک اصلی 34- فرعی 118/3
2558184
22
تراشکاری امین نو(هادی بابائی) هادی بابائی قزوین- خیابان تهران قدیم- جنب گاراژخاورمیانه
2566802
23
تراشکاری امین( امجدی) علی اصغر امجدی قزوین - جاده قدیم تهران - داخل گاراژ وحدت - پلاک 65
2550645
24
تراشکاری ایده ال (میراب) حسن میراب قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - روبروی انبار نوشابه - پلاک اصلی 2398
2222279
25
تراشکاری باقر( علیقلیا) باقر علیقلیا قزوین -خیابان اسد آبادی -جنب گاراژ گلدانی- شماره پلاک 5/16-اصلی
2224592
26
تراشکاری برادران حسن پور تقی حسن پور قزوین - بلوارمیرزاکوچک خان بعد از ژاندارمری دست چپ
2224856
27
تراشکاری برادران مشاطه گان (علی مشاطه گان) علی مشاطه گان قزوین- خیابان اسدآبادی -دوراهی همدان -گاراژ نوروزیان- پلاک 16
2569833
28
تراشکاری پارس (خورشیدی) حسین خورشیدی قزوین - خیابان نواب جنوبی - روبروی مسجد خان محمد بیگ-
2220112
29
تراشکاری پارس (فیضی) محمدرضا فیضی قزوین - خیابان اسدآبادی - جنب گاراژ مولانی - پلاک 35-اصلی 20-فرعی
25532260
30
تراشکاری پیشرو یوسف عبدی قزوین - خیابان اسد آبادی -مقابل شیشه چی -رودخانه بازار -پلاک اصلی 33- فرعی 43-42
2557923
31
تراشکاری پیکان کارعباس رحمانی عباس رحمانی قزوین- خیابان امام خمینی -گاراژ رحمانی- پلاک 375
2228677
32
تراشکاری تکنوصنعت (عرب) سید نعمت عرب قزوین -ابتداءخیابان راه آهن - جنب کوچه جوزی - پلاک 2737
2551763
33
تراشکاری تکنوکاسپین(ابوالفضل تعهدی) ابوالفضل تعهدی قزوین- بلوار سید علی اکبر ابوترابی- داخل گاراژ اهوازی
2568422
34
تراشکاری توکل ( حسن اذعانی ) حسن اذعانی قزوین - خیابان اسد آبادی - جنب گاراژ خورشید - بخش 4
2221826
35
تراشکاری حاجی نور محمدی محمدحسین حاجی نورمحمدی قزوین - خیابان نواب - مقابل تعمیرگاه بخشنده - پلاک 3286 اصلی
2227248
36
تراشکاری حامد ( علی اصغر کریمی) علی اصغر کریمی قزوین - خیابان اسدآبادی گاراژ نوروزیان جدید پلاک 34 اصلی 232الی 219 فرعی
2550099
37
تراشکاری حسینی زاده سید موسی حسینی زاده قزوین - بلوار میرزا کوچک خان کوچه شهید حسینی- پلاک 19 اصلی -11 فرعی
2232596
38
تراشکاری حقیقت (جهانگیرحاضر) جهانگیر حاضر قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - کوچه شهید حسینی - پلاک 280 اصلی
2222935
39
تراشکاری حقیقت (محسن کریمیان) محسن کریمیان قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ صداقت - پلاک 24 اصلی - 34 فرعی
2557845
40
تراشکاری حقیقت (مشاطان) محمد یوسف مشاطان قزوین- خیابان اسد آبادی- گاراژ نوروزیان -ضلع شمالی
2551449
41
تراشکاری حمید(عبدالحمید خطیب عبدالحمید خطیبی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - داخل گاراژ توحید - پلاک 73 اصلی 27 فرعی
2243559
42
تراشکاری خالقی مجید خالقی قزوین - خیابان اسد آبادی -روبروی اداره غله -پلاک 373
2231812
43
تراشکاری دشتی عباس دشتی قزوین -خیابان میرزا کوچک خان -جنب گاراژ خشکباری- پلاک 2289-اصلی 2290 فرعی
2220135
44
تراشکاری دقیق (مجید)(داودصالحی) داود صالحی قزوین- خیابان نواب شمالی - بالاتر از فلکه شهید حسن پور -پلاک 21
3353706
45
تراشکاری رازقی علی اکبر رازقی قزوین - خیابان اسدآبادی- داخل گاراژ نوروزیان - پلاک 26
2552569
46
تراشکاری رسولی حبیب رسولی اقبالیه - خیابان امام خمینی روبروی تپه باستانی پلاک 184
02825424410
47
تراشکاری رسولی فرد محرم رسولی فرد قزوین-خیابان اسدآبادی-جنب بانک ملت -پلاک اصلی 133
2559147
48
تراشکاری زنگیوند درویشوند ابوالفضل زنگیوند درویشوند قزوین - بلوار میرزا کوچک خان- روبروی سرد خانه - پلاک 21-اصلی 18- فرعی
2237380
49
تراشکاری سعادت (مهدی گلسار) مهدی گلسار قزوین- خیابان اسد آبادی- جنب گاراژ خورشید- تراشکاری سعادت
2224282
50
تراشکاری سعادتمند(نادر رکوتا) نادر رکوتا قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژصداقت نو -
2552584
51
تراشکاری سلطانی علیرضا سلطانی پناه قزوین - خیابان میرزا کوچک خان جنب ایران خودرو داخل گاراژ شایسته
2242910
52
تراشکاری سنگین تراش(امیرصمدی) امیر صمدی قزوین- خیابان اسدآبادی -داخل گاراژ نوروزیان
2552764
53
تراشکاری سهند(مرتضی صادقی پور) مرتضی صادقی پور قزوین -خیابان اسد آبادی -صناعت پلاک 8 -شماره پلاک 34-اصلی 219-فرعی
2564433
54
تراشکاری شالی هاشم شالی قزوین - خیابان بلوار میرزاکوچک خان جنب گاراژ اصلانها پلاک 23 اصلی - 11فرعی
2225588
55
تراشکاری شهرام اونیورسال( بنائی) رحیم بنائی نیا قزوین - خیابان امام جنب گاراژ ثلاث
2236522
56
تراشکاری صادق تراشکار (معصومیان کلشتری) محمد صادق معصومیان کلشتری قزوین -خیابان اسد آبادی- داخل گاراژ سعادت نو -پلاک 24 اصلی
2566731
57
تراشکاری صداقت مرتضی احمدی قزوین - خیابان اسدآبادی دوراه همدان گاراژ صداقت تراشکاری صداقت
2559373
58
تراشکاری صداقت (رضا کریمی ها) رضا کریمی ها قزوین- خیابان میدان شهدا - داخل گاراژ صداقت نو - ضلع شمالی - ردیف دوم
333264
59
تراشکاری صداقت (عفت بساره) عفت بساره قزوین -خیابان منتظری قدیم -داخل گاراژ عصار زاده -پلاک 2791-ثبتی 2785-آبی
2555264
60
تراشکاری صداقت قزوین (خانبان) امیر علی خانبان قزوین- جاده شرکت نفت- گاراژ اهوازی- پلاک 76-اصلی 15-فرعی
2551361
61
تراشکاری صداقت نو (تعهدی) علی تعهدی قزوین - خیابان اسد آبادی - گاراژ صداقت نو - پلاک 34-اصلی
62
تراشکاری طالقانی فرض اله طالقانی قزوین- خیابان آهنگران - رودخانه بازار - پلاک اصلی 176
2232287
63
تراشکاری عبدالوهابی احمد عبدالوهابی قزوین- بلوار میرزا کوچک خان- جنب چلوکبابی رفتاری - پلاک اصلی 3143
2228806
64
تراشکاری عبدیان علی اکبر عبدیان قزوین- بلوار میرزاکوچک خان - کوچه شهید حسینی - پلاک اصلی 378
2228795
65
تراشکاری عظیمی غلامحسین عظیمی قزوین - خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتوپارس
2570887
66
تراشکاری علی حیدری( م ) علی حیدری قزوین -خیابان میرزا کوچک خان- روبروی نمایندگی سایپا-پلاک 1283-اصلی 18-فرعی
2237351
67
تراشکاری غفاری اکبر غفاری قزوین - خیابان کمربندی ترانزیت ( تهران قدیم)داخل گاراژ یعقوبی
68
تراشکاری فولاد تراش مهرابی یزدی یداله مهرابی یزدی قزوین- بلوار آیت اله خامنه ای -روبروی پمپ بنزین- پلاک 73-اصلی 80-فرعی
69
تراشکاری قائم (آذربایجانی) ابوالفضل آذربایجانی قزوین- خیابان نواب صفوی- دوراهی همدان-گاراژنوروزیان
2565548
70
تراشکاری قزوین صنعت(سیدمحمد) سیدمحمد سیدمحمد قزوین- خیابان اسدآبادی روبروی انبار غلهپلاک 222/89 اصلی - 33 فرعی
2233508
71
تراشکاری کاوه ( رخشانفر) ابوالفضل رخشانفر قزوین- خیابان اسد آبادی -جنب گاراژسعادت- پلاک 407
2224569
72
تراشکاری محمد فرساد محمد فرساد قزوین - خیابان اسد آبادی - روبروی انبار غله- پلاک اصلی 133- فرعی 89
2229104
73
تراشکاری محمد قلیها حسین محمد قلیها قزوین-- خیابان اسد آبادی- جنب گاراژ سعادت -پلاک 4117اصلی - 14 فرعی
2221875
74
تراشکاری محمد یزدی محمد یزدی قزوین- خیابان تهران قدیم -قرارگاه پلیس راه قدیم - پلاک اصلی22-فرعی 257
2292046
75
تراشکاری محورتلاش (مهدی حسینی) سید هاشم مهدی حسینی قزوین- کمربندی ترانزیت -گاراژ یعقوبی- پلاک 40اصلی - 79فرعی
2561634
76
تراشکاری مدرن( باقرملا زینل) باقر ملا زینل قزوین- جاده رشت چهارراه نسیم شمال گاراژ اصلانها تراشکاری مدرن
77
تراشکاری مرتضی مشاطه گان مرتضی مشاطه گان قزوین - خیابان امام خمینی - داخل گاراژ ثلاث- پلاک 3226 اصلی - 2 فرعی
2232153
78
تراشکاری مصطفی مجتبی فارسی قزوین - خیابان اسدآبادی دوراه همدان گاراژنوروزیان جدید
79
تراشکاری معصومیان روح اله معصومیان کلشتری قزوین - خیابان دروازه رشت - خیابان میرزا کوچک خان - تراشکاری معصومیان
2226892
80
تراشکاری ملاحسینی(کوهین) مصطفی ملاحسینی قزوین- کیلومتر 22 جاده قزوین رشت - روستای آقابابا- کوچه حاج احمد حاج حیدر
02822282128
81
تراشکاری ممتاز (کشاورز قادری) محمدباقر کشاورز قادری قزوین- بلوارآیت اله خانه ای جنب کارواش 2000 پلاک اصلی 73 فرعی 80
2224392
82
تراشکاری مهدی ( خواجه وند) مهدی خواجه وند قزوین - میدان شهداء - داخل گاراژ صداقت
2574865
83
تراشکاری مهر ابوالقاسم دانه واش قزوین -جاده شرکت نفت- روبروی چلوکبابی ملی-پلاک 44اصلی -24 فرعی
84
تراشکاری مهرداد( مهدیپور) مهرداد مهدیپور قزوین -بلوار آیت اله خامنه ای- جنب تعمیرگاه جهانگرد-پلاک 76اصلی - 43/44/15 آبی
2221427
85
تراشکاری میثم ابوالفضل علمائی قزوین - خیابان اسدآبادی خیابان صناعت پلاک 6
2568365
86
تراشکاری میکروتر اش (رحیمیان آزاد) رحیم رحیمیان آزاد قزوین - خیابان اسد آبادی - داخل گاراژ صداقت نو - پلاک 34-اصلی
2567650
87
تراشکاری ناسیونال( علی شهسواری ) علی شهسواری قزوین - خیابان اسد آبادی کوچه صناعت پلاک 13
2565566
88
تراشکاری نصری علیرضا نصری قزوین - مجتمع شهید رجایی جنب لقمه سرای وحدت
89
تراشکاری و قطعه سازی منصورزمانی منصور زمانی علویچه قزوین - خیابان جاده تهران قدیم- جنب کوره ملی - پلاک ردیف 36
2564422
90
تراشکاری وجوشکاری امید نو (خدابنده ) نعمت اله خدابنده قزوین -کمربندی ترانزیت -داخل گاراژ امید نو- پلاک 65-اصلی 41-فرعی
2568716
91
تراشکاری وحدت ( صادق دوست ) حجت اله صادق دوست قزوین - خیابان جاده قدیم تهران جنب گاراژ وحدت پلاک 90/93اصلی - 65 فرعی
92
تراشکاری یوسفی محمد یوسفی قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - جنب بانک تجارت- پلاک اصلی 378 -فرعی 5
2233590
93
تعمیرات ماشین آلات کشاورزی محمدی پو مهدی محمدی پور قزوین- خیابان اسد آبادی -داخل گاراژ سرهنگ -پلاک اصلی 5117
2220060
94
تکنو تراش ( حسن رضائی ) حسن رضائی قزوین- میدان حسن پور بازار روز مغازه شماره 25 پلاک ثبتی 3142 اصلی
3334215
95
تکنو تراش (ترابیان فرد) محمد حسین ترابیان فرد قزوین - خیابان اسد آبادی - داخل گاراژ گلدانی - پلاک 16/5-اصلی
2228861
96
تکنو تراش شایان(سیدقاسم علوی) سید قاسم علوی سرشکه قزوین - کمربندی جمهوری اسلامی- جاده ترانزیت- گاراژ یعقوبی- پلاک 40-اصلی 79-فرعی
2567031
97
جک سازی رزاق زاده رضا رزاق زاده قزوین - خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید پلاک 4 فرعی
98
جک سازی علی محمد علی پایروند قزوین - خیابان امام خمینی داخل گاراژ ثلاث
2245516
99
جک سازی و قلاویز کاری صداقت نو مجید پایروند قزوین - خیابان اسدآبادی داخل گاراژصداقت نو
2568248
100
جک سازی وسیلندرسازی نجاتیان خالص علی نجاتیان خالص قزوین -خیابان امام خمینی- کوی ثلاث -مقابل بانک تجارت
2231752
101
دقیق تراش(علی اصغرنور حسینی) علی اصغر نور حسینی قزوین - خیابان تهران قدیم - داخل گاراژ خاور میانه - پلاک 1920/1922
2558523
102
ذوب فلزات ایران صنعت(حسنعلی موحدزاده) حسنعلی موحد زاده قزوین - خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2551840
103
سازنده ادوات کشاورزی دهخدارجبی علی دهخدا رجبی قزوین-خیابان اسدآبادی -مقابل شیشه چی -پلاک 33اصلی
2552594
104
سوپاپ تراشی نوین جواد حمداللهی قزوین - دوراه همدان گاراژ نوروزیان سوپاپ تراشی نوین
2569716
105
شاطون تراشی نمونه (ولی اله شهسواری) ولی اله شهسواری قزوین - خیابان اسد آبادی -مقابل گاراژسعادت- پلاک اصلی 34- فرعی 4
2557618
106
قطعه سازی مصطفی لشگری مصطفی لشگری قزوین- خیابان نواب شمالی -بازار روز -شماره پلاک 3142
3325483
107
قطعه سازی وتراشکاری نوین صنعت ولی غلامی قزوین -خیابان میرزا کوچک خان -جنب کوچه توحید -تراشکاری وقطعه سازی نوین صنعت
2237693
108
قلاویز کاری حمیدرضا رحیمی حمیدرضا رحیمی قزوین- فلکه اسد آبادی -جنب میل لنگ تراشی هنر -پلاک اصلی 34-فرعی 6
2557776
109
قلاویز کاری پایروند ابراهیم پایروند قزوین - بلوار میرزاکوچک خان داخل گاراژ ساروخانی
2233768
110
قلاویز کاری سعادت نو( محمدحسین رحی محمد حسین رحیمی قزوین -خیابان اسد آبادی -جنب قند سعادت -پلاک 34-اصلی 8-فرعی
2559089
111
قلاویز کاری علی ( رجبعلی) علی رجبعلی قزوین -خیابان میرزا کوچک خان -کوچه توحید- پلاک 2310-اصلی بخش 4
2233771
112
قلاویز کاری هنر (مصطفی رحمانی) مصطفی رحمانی قزوین - خیابان جاده قدیم تهران - جنب تعاونی درودگران
2577028
113
کارگاه فنی قزوین گیربکس(پورغفور) ناصر پور غفور حسن کیاده قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - جنب گاراژ اصلانها - پلاک 11 فرعی 23 اصلی
2225381
114
واشرسازی ابتکار قاسم خندان چهره اقدام قزوین- خیابان اسد آبادی -روبروی شیشه چی - پلاک 33-1 اصلی - 172 فرعی
2552587