تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
سازنده ادوات کشاورزی(درویشوند) فتح اله درویشوند قزوین -خیابان میرزا کوچک خان -کوی شهید حسینی -جنب مسجد- پلاک 19-اصلی 11-فرعی
2233583