ریخته گری انواع قطعات آهنی و چدنی در قالبهای ماسه ای

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ریخته گری (نجف زنگی) محمد نجف زنگی قزوین - خیابان مولوی- اول بازار حلبی سازها- پلاک 772 اصلی
3418775585
2
ریخته گری حقیقت (خلخالی) مصطفی خلخالی قزوین - خیابان اسد آبادی - داخل گاراژ نوروزیان - پلاک 33
2551651
3
سپهر ذوب حسن قربانی قزوین- نظام آباد روبروی پل زیرگذر جنب جوشکاری المهدی
09371965774