سوپاپ تراشی و چرخ دنده زنی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تراشکاری ماهر(پرویز ارشدی) پرویز ارشدی قزوین -خیابان اسد آبادی- مقابل خیابان شهید انصاری -پلاک 19-اصلی 53/84-فرعی
2553990
2
سوپاپ تراشی المهدی(غلامعلی رضای غلامعلی رضایی قزوین - خیابان اسد آبادی - کوی صناعت - جنب بانک کشاورزی- پلاک 23
2572316
3
سوپاپ تراشی توماس محمدشعبانی قزوین- دروازه رشت بلوارمیرزا کوچک خان کوچه الماس سوپاپ تراشی توماس - پلاک 273 اصلی
4
سوپاپ تراشی توماس عباس عباسی عباس عباسی قزوین -خیابان میرزا کوچک خان -مقابل گاراژ اره چی-پلاک اصلی 2412-فرعی 1/2
2226878
5
سوپاپ تراشی حسن شالی جمشید حسن شالی قزوین - خیابان جمهوری اسلامی - نبش کوچه کرمانی - پلاک 65 اصلی 19 فرعی
2561250
6
سوپاپ تراشی دقیق غلامعلی غلامی قزوین -خیابان اسد آبادی -مقابل شیشه چی -شماره پلاک 33اصلی -89/164-فرعی
2559978
7
سوپاپ تراشی صناعت( امینی) قاسم امینی قزوین -خیابان اسد آبادی -خ صناعت -جنب گاراژ نوروزیان -پلاک 34-اصلی
2568814
8
سوپاپ تراشی قائم قاسم جباری دوست قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای روبروی پمپ بنزین سوپاپ تراشی قائم
2244675
9
سوپاپ تراشی مجتبی رضائی مجتبی رضایی قزوین- خیابان اسد آبادی -روبروی آهن فروشی پهلوانی- شماره پلاک 170-اصلی 748-فرعی
2566000
10
سوپاپ تراشی مهدی( مهدی خمسه) مهدی خمسه قزوین - خیابان کمربندی ترانزیت داخل گاراژ امید نو
11
سوپاپ تراشی نوین صنعت رضا یوسفی قزوین - بلوار میرزاکوچک خان روبروی بانک تجارت
2233590