تعمیر دوچرخه و سه چرخه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اسماعیل بیگلری اسماعیل بیگلری قزوین - خیابان تالار - جنب نانوائی بربری
2574197
2
تعمیرات دوچرخه تقی دولت زارعی خیابان امام جنب خیابان عبیدزاکان جنب کوچه حمید خان
2231475
3
تعمیرات دوچرخه احمد چمانی خیابان ایران گاز جنب کوجه موسوی
4
تعمیرات دوچرخه علی اصغرباقر پور باغبان خیابان مولوی مقابل بانک صادرات جنب کوچه یخچال
2559453
5
تعمیرات دوچرخه ولی اله ملاحسینی خیابان امام جنب خیابان عبیدزاکان جنب حمام غزل
2236447
6
تعمیرگاه دماوند سید حسین نقده فروشها غیاث اباد بیست متری حمام سونا جنب مدرسه بحر العلوم
3681745
7
تعمیرگاه علی اصغر کریمی علی اصغر کریمی قزوین خیابان شهید بابایی بازار روز شهرداری پلاک 35
3340170
8
تعمیرگاه غلامعلی عبادی غلامعلی عبادی قزوین خیابان امام خمینی جنب گاراژ ثلاث پلاک 6-ثبتی 8-آبی
2232336
9
دوچرخه سازی ارداقی محمدرضا شکر ارداقی اقبالیه خیابان معتم نبش کوجه سرور8
02825411217
10
سید علی اعظم حسینی سید علی اعظم حسینی قزوین خیابان نواب بازار روز شهرداری پلاک 3142 ردیف 31
3326547
11
علیرضا خدابنده علیرضا خدابنده قزوین خیابان راه آهن نبش کوچه شهید حلیمی پلاک 254-253-25 ردیف 12
2566051
12
فروشگاه شه دوست محمد شه دوست خیابان مولوی مقابل گرمابه صفا
2572134
13
فرهاد محمدعلیخانی فرهاد محمد علیخانی خ نواب شمالی - مقابل آگاهی سابق - پ 301
3325541
14
هاشم کولجی هاشم کولجی قزوین خیابان شهدا محمدیه
2568561