تعمیر و نگهداری موتور سیکلت و موتور گازی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اسفندیار شکری اسفندیار شکری قزوین خیابان نواب بازار روز شهرداری پلاک 3142 ردیف 2
3323221
2
تعمیر دوچرخه آرمان کمیل آرمان قزوین - خیابان نوروزیان بلوار دانشگاه امام خمینی
3674510
3
تعمیرات موتور سیکلت عباس زمانی نواب بازارروز شهرداری
3369172
4
تعمیرات موتور سیکلت محمدکبیری اقبالیه خیابان امام خمینی روبروی بانک تجارت
5
تعمیرات موتور سیکلت طیب کلهر خیابان نواب بازارروز شهرداری پلاک 38
3325505
6
تعمیرگاه علی نجات رمضانی علی نجات رمضانی قزوین خیابان حیدری مقابل فروشگاه بسیجیان پلاک 148-اصلی 94-فرعی
3328167
7
تعمیرگاه علیرضا علی اکبر زاده ساروخانی علیرضا علی اکبر زاده ساروخانی قزوین خیابان هلال احمر پلاک 48-اصلی 17-آبی
2558248
8
جلیلوند احمد جلیلوند قزوین - خیابان نواب شمالی نبش کوچه شهید سیف اله
3348861
9
حبیب پور مراد حبیب پور قزوین - خیابان نواب جنوبی مقابل پارک جنب راهنمائی رانندگی
3366725
10
حسن کاظمی حسن کاظمی قزوین - خ مطهری - مقابل مسجد طاق بهلول
2565124
11
حمیدرضا احمدی حمیدرضا احمدی قزوین خیابان نواب روبروی پارک شهید بابایی پلاک 3142-اصلی
3327447
12
رضا غزنوی نیا رضا غزنوی نیا قزوین خیابان حافظ جنب گاراژ خشکباری
13
سو پر کلاس احمدعظیمی نواب شمالی جنب کوچه آگاهی سابق
14
سید رضا عرب سیدرضا عرب قزوین خیابان سهید استاد مطهری پلاک 25-اصلی 114/75-فرعی
2563310
15
غلامرضا قلی زاده غلامرضا قلی زاده قزوین - خ نواب شمالی - جنب نمایشگاه معراج
3330786
16
قربان نظری یزبری قربان نظری یزبری قزوین خیابان راه اهن جنب کمیته امداد امام خمینی (ره)
2559981
17
محمد حاجی کرما محمد حاجی کرما قزوین - خ مطهری - جنب مسجد طاق بهلول
2555639
18
محمد رمضانی محمد رمضانی قزوین خیابان نواب بازار روز شهرداری پلاک 3142 ردیف 23
3353917
19
محمد شاه محمدی محمد شاه محمدی قزوین خیابان شهید استاد مطهری جنب مسجد طاق بهلول پلاک 2701-اصلی 5فرعی 433
2568383
20
محمد محسن غزنوی نیا محمد محسن غزنوی نیا قزوین خیابان منتظری قدیم مقابل مسجد دباغان
2560363
21
محمد مقامی نسب محمد مقامی نسب قزوین - خ راه آهن - بالا پل
2563418
22
محمد یاقوتی محمد یاقوتی قزوین - خیابان مولوی - مقابل دبستان تقوی
3327582
23
محمدحسن سلطان آبادی محمدحسن سلطان آبادی قزوین - خ نواب شمالی - بازار روز نواب - مغازه 21
3368262
24
مرتضی بهنام نژاد مرتضی بهنام نژاد قزوین - خیابان نواب جنوبی - مقابل کلانتری 14
3359788
25
مصطفی بشیری مصطفی بشیری قزوین - خیابان نواب - بازار روز شهرداری
3323762
26
موتور سیکلت دوستی نقی دوستی شنبرکی خیابان راه آهن جنب کارخانه کشمش
27
هادی پور برزگر محمد هادی پور برزگر قزوین - خیابان منتظری قدیم جنب کوچه ملکوت
2571520