تولید و تعمیر انواع موتور برق

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
صفر دوستی شنبرکی صفر دوستی شنبرکی قزوین خیابان شهید مطهری پلاک 2222-اصلی 364
2558226
2
غلامعلی برزگر غلامعلی برزگر قزوین خیابان منتظری قدیم جنب کوچه دباغان پلاک 2462-اصلی 464
2551629
3
مرتضی بهمرد مرتضی بهمرد قزوین خیابان شهید انصاری جنب امامزاده اسماعیل
2559304